Yerleşme

İnsanlar, yerleşmeye uygun buldukları yerlerde birlikte yaşarlar. İnsanların toplu yaşadıkları bu merkezlere yerleşme denir. Yurdumuzda yerleşmeler, kır ve şehir yerleşmeleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kır yerleşmelerinin en önemlisi köydür. Köylere bağlı olan köy altı yerleşim birimleri de vardır. Mezra, yayla, ağıl, oba, çiftlik bunlardan bazılarıdır. Buralarda genellikle geçici olarak yerleşilir, tarım ve hayvancılık yapılır.

Köyde yaşayanların geçim kaynaklarını genellikle tarım oluşturur. Tarımla ilgili etkinlikler köyün bulunduğu yerin coğrafî özelliklerine göre farklılıklar gösterebilir. Örneğin; ormanlık yerlerde yaşayanlar ormancılıkla, deniz kıyılarında yaşayanlar da genellikle balıkçılıkla uğraşırlar.

Kentler, nüfusun yoğun olduğu yerleşmelerdir. Kentlerde çok çeşitli ekonomik etkinlikler yürütülür. Çeşitli devlet daireleri, bankalar, oteller, lokantalar, eğlence yerleri vardır. Şehirlerde yaşayanların
çoğu geçimini ticaret, sanayi, ulaşım ve turizm alanlarından sağlar.