YENİ İNSAN VE İNSANLAR

YENİ İNSAN VE İNSANLAR

BÖLÜM 4 : TUTUMLAR ( İKİNCİ KİŞİ 118 – 142 SAYFALAR )

 

Tutumların Gelişmesi ve Kalıplaşması :

 

Tutumlar genellikle doğrudan deneyim, pekiştirme, taklit ve sosyal öğrenme yollarıyla edinilir. En kolay tutum sahibi olma şekli tutum objesiyle doğrudan bir deneyim geçirmiş olmaktır. Ayrıca anne – babalar ve arkadaş çevresinin tutum sahibi olmamızda büyük etkileri vardır. Bunlardan başka günümüzde özellikle medya tutum oluşturmada ve var olan tutumları pekiştirmede çok etkilidir.

Tutumları genellikle küçük yaşlarda ve farklı yollardan ediniriz. Zaman içerisinde tutumlar değişim ve gelişim gösterebilir. Genellikle önemli yaşantı ve olaylar olmazsa değişmezler ve zaman içinde durağanlaşırlar.

Az bildiğimiz gruplar veya nesneler hakkında sahip olduğumuz bilgilerin özetine kalıpyargılar ( kalıplaşmış tutumlar ) denir. Bir grubun üyelerine sırf o grubun üyesi olduğu için olumsuz davranışta bulunmaya da ayrımcılık denilmektedir. Çevreden gelen baskı ve insancıl beklentiler fazla olursa ayrımcılık meydana çıkmayabilir.

Tutum ve ortamsal etkenlerin yanısıra alışkanlıklar ve sonuç hakkındaki beklentiler de Davranışı etkiler. Bunların hepsi aynı doğrultuda olursa davranışı tahmin etmemiz kolaylaşır.

Kalıplaşmış tutumlar önemli bir olay olmadığı sürece değişmez. Çoğunlukla başkalarından kulaktan dolma bilgilerle beslenir, çoğu zaman akılcı olmaktan uzaktır ve duygusal nitelik gösterir.

Tutumların ölçülmesi için direkt (doğrudan ) ve dolaylı ölçümler kullanılmaktadır.

 

 1. Direkt Ölçümler
  1. Thurstone Ölçekleri
  2. Likert Ölçekleri
  3. Guttman Ölçekleri
  4. Duygusal Anlam Ölçeği

   

 2. Dolaylı ölçümlerdir. Burada deneklerin dikkati çekilmeden, etkilemeden tutumlar ölçülmeye çalışılır.