TÜRK EDEBİYATININ İLKLERİ

 

 

 1. İlk Özel Gazete:Şinasi-Agah Efendinin 1840’ta çıkardığı Tercüman-ı Ahval
 2. İlk Resmi Gazete:2.Mahmut’un 1831’de çıkardığı Takvim-i Vakayi
 3. Konusu Kölelik Olan İlk Roman:Sami Paşazade Sezai’nin Sergüzeşt
 4. İlk Yazılan Tiyatro:Şinasi’nin 1859’da yazdığı Şair Evlenmesi
 5. İlk Psikolojik Roman:Mehmet Rauf’un Eylül
 6. İlk Romantik Roman:Namık Kemal’in İntibah
 7. Batılı Anlamda İlk Roman:Şemsettin Sami’nin 1872’de yazdığı Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat
 8. İlk Çeviri Roman:Yusuf Kamil Paşa’nın 1859’da çevirdiği Telemak
 9. İlk Çeviri Roman:Recaizade Ekrem’in Araba Sevdası
 10. İlk Şiir Antolojisi:Ziya Paşa’nın Harabat
 11. İlk İmla Kuralları:Şinasi Şair Evlenmesi’nde kullandı.
 12. İlk Öykü: Ahmet Mithat Paşa’nın Letayif-i Rüvayet
 13. İlk Oynanan Tiyatro:Namık Kemal’in Vatan Yahut Silistre
 14. İlk Makaleyi:Şinasi Mukaddeme adıyla Tercüman-ı Ahval’ın ilk başyazısı olarak yazdı.
 15. İlk Yazılı Metin:Orhun Abideleri
 16. Romantizmden Realizme Geçen İlk Roman: Sami Paşazade Sezai’nin Sergüzeşt
 17. İlk Yarı Resmi Gazete:Ceride-i Havadis
 18. İlk Tezli Roman:Yakup Kadri’nin Yaban
 19. İlk Yazar:Yollug Tigin
 20. İlk Pastoral Şiir:Abdülhak Hamit Tarhan’ın Sahra
 21. İlk Manzum Çeviri:Şinasi’nin Tercüme-i Manzume
 22. İlk Kez Köy Gerçeğini Anlatan Roman:Nabizade Nazım’ın Kara Bibik
 23. İlk Batılı Anlamda Öykü:Sami Paşazade Sezai’nin Küçük Şeyler
 24. Çocuklar İçin Yazılmış İlk Şiir:Tevfik Fikret’in Şermin
 25. İlk Sembolist Yazar:Cenap Şahabettin

İlk Fıkra Örneği:Ahmet Rasim’in Eşkal-i Zaman