REFORM

 

Tanım: Hıristiyanlık inancında ve kilise teşkilatında yapılan zorunlu yeniliklerin genel adıdır.

 

 1. Nedenleri:
  1. Katolik Kilisesi’nin yozlaşması ve din adamlarının halkı sömürmeleri,
  2. Rönesans’ın getirdiği pozitif düşünce ile insanlarda araştırma merakının doğması,
  3. Matbaanın etkisi ile kültür hareketlerinin hızlanması,
  4. Aydın din adamlarının da kiliseyi eleştirmeleri,
  5. Kilise vakıflarının ekonomik sömürüye yol açması,

 

 1. Gelişmeler:
 2. Alman ilahiyatçı Martin Luther “Endülüjans”ı reddetti.
 3. Bazı Alman prensler onu imparatora ve papalığa karşı korudu.
 4. Luther İncil’i Almanca’ya (ilk kez bir ulusal dile) çevirdi.
 5. Şarlken’in ültimatomu prenslerce protesto edildi.
 6. 35 yıl süren mezhep savaşları 1555 Ogsburg sözleşmesiyle durdu.
 7. Lutherienizm Kuzey Avrupa’da, Calvenizm Fransa’da yayıldı.
 8. Kanuni Fransa aracılığıyla Protestanları destekledi. (Stratejik, bölünmeyi destekleyici politika)

 

 1. Sonuçları:
 2. Dini birlik bozuldu ve mezhep savaşları yaşandı.
 3. Krallar, kiliseye karşı da güçlerini arttırdılar.
 4. Eğitimde ve devlet düzeninde Laikliğin temelleri atıldı.
 5. Katolik Kilisesi varlığını korumak için Engizisyon mahkemelerini harekete geçirdi.
 6. Protestan ahlakı, maddeyi ve kapitali ön plana çıkardı. (Kapitalizmin temelleri atılıyor.)
 7. Katolik kilisesi kendini yenilemek zorunda kaldı.