PLAN

PLAN

 

    Planlama işin başlangıcı değil, planlama işe başlamadan çok önce yapılmalıdır. Planlamanın öncesi olmaz.

    Bizde yok olan planlamanın en önce olmamasıdır.

    Faydalı bir plan yapabilmek için ön şart, amacın dört dörtlük ortaya konulmasıdır. Biz amacımızı tam ortaya koyamadığımızdan faydalı bir plan yapamıyoruz.

    Amacımızı ortaya koyduktan sonra yapacığımız işi amacımıza göre analiz etmeliyiz. Amaca ulaşabilmek için mekan ve zaman boyutu en önemli unsurdur.

    Amaca gitmek için kullanılacak elemanların tam belirlenip, fizibilite edilebilmelidir.

    Plan yapılırken U.T.K. testi çok önemlidir. (Uygun mu?), T (Tatbik kabiliyeti var mı?), K (Kabul edilebilir mi?) Yani attığın taş kurbağa ürkütmeye değer mi?

 

 

BİR PLANDA YAPILMASI GEREKENLER

 

 1. Hedef belirlenmeli (U.T.K. testinden geçmeli)
 2. Önlemler alınmalı
 3. Güç birliğine gidilmeli
 4. Güç merkezi oluşturulması
 5. Tasarruf tedbirlerine dikkat edilmesi
 6. Uygulamadaki sıralamanın iyi yapılması
 7. Çok açık, net, anlaşılabilir olması
 8. Zamanlamaya dikkat edilmesi
 9. Güvenlik, sağlamlık

(U.T.K hariç sıralamada takdim, tehir olabilir.)

 

 

PLANLAMAYLA İLGİLİ FİKİRLER

 

 • Plan, eylem ifade ediyorsa icraate geçilir.
 • Planda zaman unsuru çok önemlidir. Eğer bütün plan devreye girecekse girmelidir. Bunu yarına bırakırsanız akim kalır.
 • Planda; detayla mükemmelliği aramalıyız. Detaya tam konsantrasyon ve irade gücünün ortaya konulmasıdır.
 • Amacı kısman yanlış hesapladık, bir arabati iş yaptık.; hemen yeniden planlamaya geçilmelidir. Bu yepyeni bir plan yapmak değildir. Eski planı tadil etmektir. Mutlak surette ilk yaptığımız planı çöpe atmadan, onu gerekli şekilde tadil ederek, amacımıza varabiliriz.
 • Ana planın yanında mutlak surette yedek planlarımız da olmalıdır. Karşımıza çıkacak bir değişiklikte hemen onu devreye koymasını bilebilmeliyiz.
 • En kötü durumları da göz önüne alarak acil durum planını da yapmak elzemdir. Karşımıza hiç beklemediğimiz bir sürpriz çıkabilir, bu acil uygulama planınıu devreye sokarak riski en asgariye indirmiş oluruz.