Orta öğretim başarı puanı nedir, nasıl hesaplanır?

Orta öğretim başarı puanı nedir, nasıl hesaplanır?

Diploma notunuzun, okuldan mezun olan diğer öğrencilerin diploma notları içindeki konumunun matematiksel karşılığıdır. Okul birincisi ile okul sonuncusu arasındaki dağılım 100 ile 50 aralığında şekillenir. Okulunuzdan o sene mezun olacak öğrencilerin diploma notlarının toplamının öğrenci sayısına bölümünden ortaya çıkan okul ortalamasının üzerinde iseniz avantajlı sayılırsınız. Diploma notunuz okul birincisinin diploma notuna ne kadar yakın ise avantajınız o kadar artar.
Öğrencinin not ortalaması, kendi okulunun not ortalamasına eşitse adayın OBP’ı yaklaşık 70’dir,
Öğrencinin not ortalaması, kendi okulunun not ortalamasından yüksekse adayın OBP’ı 70’in üstünde,
Öğrencinin not ortalaması, kendi okulunun not ortalamasından düşükse adayın OBP’ı 70’in altında

gelecektir. (
OBP hakkında detaylı bilgi için tıklayınız)

Orta öğretim başarı doğrudan kullanılan bir puan değildir. 0.8 katsayısı ile çarpıldıktan sonra ham puanınıza eklenen puan ağırlıklı orta öğretim başarı puanınızdır. Bu puan okulunuzun ÖSS ortalaması göz önüne alınarak hesaplanır. Okulun ÖSS ortalaması ne kadar yüksekse ağırlıklı ortaöğretim başarı puanınıza etkisi o kadar yüksek olur.