İSTANBUL’UN FETHİ

 

Fatih Sultan Mehmet, tahta çıkışının hemen arkasından, İstanbul’un ele geçirilmesini planlamaya başladı. Edirne’de döktürülen Şahin adlı toplar, surların dövülmesinde en etkin araç olarak tasarlandı. Yıldırım Bayezit’in yaptırdığı Anadoluhisarı’nın tam karşısında, Ru-melihisarı’nın yapılmasında 1452 Mart’ında başlayan hisarın yapılmasına karar verdi. 1452 Mart’ında başlayan yapım Ağustos 1452′ de tamamlandı. 10 Ekim’den başlayarak kulelere yerleştirilen topçular, Boğaz geçişini denetlemeye başladılar. Fatih’in niyetlerini anlayan son Bizans İmparatoru XI. Konstantinos Dragazes, Batı’dan istediği yardımı elde edemedi, kentin savunmasını kendi olanaklarıyla karşılamak için çalışmaya koyuldu. Surları yıkık yerleri ona-rıldı, zayıf noktalar güçlendirildi, surları savunmasını, Bizanslı komutanlara dağıtan impara-tor, surlara toplar yerleştirdi, savunma aletlerini kurdurdu. Osmanlı Padişahı, tüm askerlerini Edirne’de topladıktan sonra 1453 yılı Mart ayında hazırlıklarını tamamladı. Ordusunda, sipa-hi, eyalet yayaları, azeb, voynuk ve yörük gibi yardımcı kuvvetlerde vardı. Batılılar, bu ordu-nun toplamını 300.000 göstermelerine karşılık, savaşa katılan askerlerin sayısının 80.000-100.000 dolayında olduğu ileri sürülür. Fatih, 2 Nisan günü karadan surların önüne geldi, 5 Nisan günü, otağını kurdurdu. Otağın çevresi hendeklerle kuşatıldı. Donanma da Gelibolu’dan gelerek, Baltaoğlu Süleyman Bey komutasında, Dolmabahçe önlerinde demirledi. Zağanos Paşa, Beyoğlu, Galata, Kasımpaşa ve Kağıthane’ye kadar Haliç’in karşı yakasında görev-lendirildi.Rumeli beylerbeyi dağı Karaca Paşa ise kuşatma ordusunun sol kanat komutanlığına atandı ve Haliçten Eğrikapıya kadar olan bölümün kuşatmasıyla gö-revlendirildi.Anadolu beylerbeyi