II. MURAT

 

 

2.Murad, Osmanlı Padişahlarının altıncısı. Babası Çelebi Mehmet annesi Emine Hatundur. Doğduğu Amasya’da 1410 yılına kadar kalan şehzade Murat babasıyla birlikte Bursa’ya 1413’te de Edirne’ye gitti. 1416’da Amasya valiliğine atandı. Bu görevdeyken Börklüce Mustafa isyanını bastırmak için Manisa (saruhan) ve İzmir bölegelerine gitme emrini aldı. Amasya ve Sivas kuvvetlerinin başına geçerek bu isyanı bastırdı.

 

1420 yılında Samsun’u İsfendiyaroğulları beyliğinden alarak Osmanlı imparatorluğuna kattı. Bu başarılarından sonra babası tarafından Bursa’ya çağrılan şehzade Murat Bursa’ya ulaşana kadar babası ölmüş, fakat ölümü Murat’ın gelmesini bekleyen devlet yöneticilerince gizli tutulmuştur. Bursa’ya varan şehzade 25 Haziran 1421 tarihinde tahta çıkmıştır.

 

Murat II. tahata çıktığında bir yandan amcası Mustafa Çelebi (Düzmece Mustafa) nin ve kardeşi Mustafa’nın taht iddialarına dayanan ayaklanmaları,bir yanadfan da Germiyan,Menteşe,İsfendiyaroğulları gibi Anadolu Beyliklerinin başkaldırmalarıyla uğraşmak zorunda kaldı.

Mustafa Çelebi ile yapılan savaş yeni padişahın zaferi ve Mustafa Çelebi’nin yakalanıp Edirne’de idamıyla sonuçlandı. (1422) Aynı yıl Bizans üzerine yürüyüp bu ülkeyi elli günden fazla kuşatma altında tutan Murat II.kardeşi Mustafa’nın ayaklanmasıyla karşılaşınca kuşatmayı kaldırmak zorunda kaldı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mustafa Karaman ve Germiyanoğullarından aldığı kuvvetlerle İznik’i almıştı. İki taraf arasında yapılan çarpışmalar sonucunda Mustafa yenilip idam edildi.(1423) Anadolu’daki Türk beyliklerini yeniden Osmanlı’ya katan Murat, 1430 yılında Selanik’i Venediklilerden aldı. 1438 de Macaristan ve Eflak’a girdi. 1439’da Sırbistan’ı istila ederek Semendire’^yi aldı. 1440 yılında Belgrad’ı kuşattıysada altı ay süren kuşatma sonuçsuz kaldı. 1443 yılında Osmanlı ülkesine saldıran Haçlı ordusunu Zlatica geçidinde durdurdu.

 

 

1444 yılında Macaristan’la bir barış antlaşması yaptıktan sonra oğlu II.Mehmet lehine tahttan çekildi. Murat’ın tahttan çekildiğini haber alan Haçlılar yeniden harekete geçerek büyük bir orduyla saldırıya geçtiler. Durumun kötüye gideceğini anlayan devlet yöneticileri eski padişahı tekrar göreve çağırdılar. Edirne’ye giden Murat yeniden ordunun başına geçerek 10 Aralık 1444’de Varna Meydan Savaşında Haçlı ordularını yenilgiye uğrattı.

 

Bu savaşta ölenler arasında Macaristan ve Lehistan kralı Ladislas’da vardı. Bu zafer Osmanlı egemenliğinin Balkanlarda yerleşmesini sağladı. Bundan sonra devlet yöneticilerinin ısrarı üzerine oğlu II. Mehmet’in de tahttan feragatı ile Murat yeniden tahta çıktı. 1448 yazında II.Kosova Meydan Savaşında Haçlıları bir kez daha yenilgiye uğrattı. 48 yaşında Edirne’de öldü. Bursa’ya gömüldü.