GENETİK ALANDAKİ GELİŞMELER

 

 


İnsanlar,neden sonuç ilişkisini yorumlayacak düzeye geldiklerinde,ilk bilimsel düşünceye;doğan çocuğun ana ve babasına benzediğini söylediklerinde de,katılım üzerindeki ilk gözlemlere sahip olmuşlardır. Çocukların akrabalarına benzemesinin basit birrastlantıile açıklanamayacağı ta o zamanlar sezinlenmiştir.


Zararlı özelliklerin güçlenmemesi için çok eski çağlarda yakın akrabalar arasında


evlenmeler (ana,baba,kardeş,teyze,hala,dayı,bazen kuzenler) yasaklanmıştı. Daha

sonra evcilleştirilen hayvanların ekonomik özellikleri seçme suretiyle kuvvetlen-

miştir.Hatta köpeklerin ıslahı çok eski çağlarda başlamıştıEski bir Babil yazıtı(ki-

tabesi)beş döllük (generasyonluk)bir at secerisinde yele bir başın nasıl değiştiğini

göstermektedir.O zamanlar dahi ekilen tohumlarınen iyi bitkilerden seçilmesine özen göstermiştirHatta yapay tozlaşmanın getirdiği yararlar öğrenilmişti. Mısırlılar hurmadaki polenlerin oluşma ve tozlaşma tarihlerini not etmişlerdi. Eski Çinliler,daha iyi pirinç ırkları elde etmek için kontrollü tozlaşmalar yapmışlardır

. Fakat katılımının bilimsel açıklamasına ancak yüzyılımızın başlangıcın-

da adım atılmıştır.Biz,yüzyılımıza gelinceye kadar bu konuda yapılan araştırma

ve kurguları kısaca gözden geçirelim.

Katılım üzerindeki ilk kurgular ve varsayımlar ve Yunan filozoflarından

gelmiştir.İleri sürdükleri fikirleri bugünkü bilgilerimizin ışığa altında görünmesine karşın,katılımın gizli güçlerin değil de,belirli mekanik düzeneklerin etkisi altında

yürütüldüğünü ileri süren ilk fikirler olduğu için tarihsel önemi vardir.


Pitagor(pytagoras):İSA`dan önce 500 yıllarında yaşamıştır .Çocukların

babalarına benzemelerine şöyle açıklamıştır . Eşeysel çiftlenme sırasında vücudun

değişik bölgelerinden süzülerek gelen ıslak bir buhar ,eşeysel organlarda yoğunla-

şaraktohumu meydana getirir ve buradan da dişinin eşeysel organlarına iletilir. Bu

yoğunlaşmış buhar,vücudun tüm parçalarını yeniden meydana getirme özelliğinde

dir.embiriyo içerisinde bu kısımlar yeniden meydana getirilir.Anaya benzerliği ise

ana vücudu içerisinde gelişmesine bağlanmıştı.