Fiilimsiler

BİRLEŞİK ZAMANLI FİİLLER

 

 

Basit zamanlı fiillere ”-di,-miş,-se”eklerinden birinin getirilmesiyle oluşturulan fiillere,birleşik zamanlı fiiller denir.Birleşik zamanlı fiiller ek fiil yardımıyla oluşturulur ve üç grupta incelenir.

 

 

1.HİKAYE BİRLEŞİK ZAMAN

 

 

Fiil kök yada gövdelerine kip eklerinden sonra”-dı,-di,-du,-dü(-tı,-ti,-tu,-tü)”ekleri getirilerek yapılır.

”Bu konuya çok iyi çalışmıştı.”

Cümlesinde hikaye birleşik zaman eki,basit zamanlı”çalışmış”fiiline gelerek,bu fiili birleşik zamanlı yapmıştır.

 

 

2.RİVAYET BİRLEŞİK ZAMAN

 

 

Fiil kök veya gövdelerine getirilen kip eklerinden sonra”-mış,-miş,-muş,-müş”ekleri getirilerek yapılır.

 

Okumuşmuşum(-miş’li geçmiş zamanın rivayeti)

 

 

 

3.ŞART BİRLEŞİK ZAMAN

 

 

Fiil kök veya gövdelerine getirilen kip eklerinden sonra”-se,-sa”eklerinden birisi getirilerek yapılır.

 

Okuduysam(-di’li geçmiş zamanın şartı)