ELMA’DA ZARARLILAR

1. ELMA İÇ KURDU (Cydia pomonella)

Zararı ve Mücadelesi:

Elma yaprakları ve meyveleri üzerinde yumurtalardan çıkan larvalar meyvenin kabuğunu kemirerek meyve eti içine girer ve galeriler açarak beslenir. Zarar görmüş meyveler yere dökülürler, böylece verim ve kalite azalır. Eğer mücadele yapılmazsa bahçedeki zararı 5100’e kadar çıkabilir. Elma yetiştiriciliğinin en önemli zararlısıdır.

Erken uyarılar dikkate alınarak veya yapılan incelemelerde ilk larva çıkışları tespit edildiğinde ilaçlamalara başlanır. Genellikle birinci nesile karşı 2, ikinci nesle karşı da 1 olmak üzere toplam 3 ilaçlama yapılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çözümlerimiz:

Karate Zeon        : 20 ml / 100 lt su

Polytrin 200 EC    : 25 ml / 100 lt su

Supracide 40 EC    : 20 ml / 100 lt su

 

2. MEYVEDE AKARLAR

(Tetranychus viennensis, Tetranychus urticae, Panonychus ulmi, Bryobi rubrioculus, Cenopalpus pulcher)

Zararı ve Mücadelesi:

Kırmızı örümcek meyve ağaçlarının yapraklarından bitki özsuyunu emmek ve bu sırada bitki içine zehirli maddeler salgılamak yoluyla zarar verirler. Sonuçta yaprakların dökülmesine, buna bağlı olarak da üründe önemli verim kayıplarına neden olurlar. Ayrıca meyve tutumunu azalttıkları gibi meyve kalitesini de düşürürler. Beslenmeleri sırasında gelecek yılın gözlerini etkileyerek bir sonraki yıl meyve gözlerinin oluşmasını engellerler ve bu şekilde verimin yıldan yıla düşmesine yol açarlar.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çözümlerimiz:

Meteor        : 50 ml / 100 lt su

Neoron 500 EC    : 100 ml / 100 lt su (Yaz mücadelesinde)

Thiovit Jet        : 400 ml / 100 lt su

3. MEYVEDE KABUKLU BİTLER

(Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, sphaerolecanium prunastri, Palaeolecanium bituberculatum, Parthenolecanium corni, Quadraspidiotus perniciosus, Coccomytilus – Nilotaspis halli, Lepidosaphes ulmi, Parlatoria oleae)

Zararı ve Mücadelesi:

Nimfler ve ergin değişik meyve ağaçlarının gövde, dal, yaprak, meyve ve sürgünlerinde beslenirler ve sonuçta ağacın birkaç yıl içerisinde kurumasına sebep olurlar. Beslenmeleri sırasında tatlımsı bir madde salgılayarak fumajine (siyahlaşmaya) neden olurlar. Bitkileri emgileri sırasında salgıladıkları bazı toksik maddeler yaşlı ağaçlarda yaprakların dökülmesine, bazı dalların kurumasına ve giderek meyvelerin ve sonuçta bütün ağacın ölümüne yol açarlar. Ayrıca meyvelerin beslendikleri yerlerinde kırmızı lekeler meydana getirerek satış değerlerinin düşmesine yol açarlar.

Bahçelerde kontroller yapılarak koşnillerin yavrulama (hareketli) dönemlerinde ilaçlamalara başlanmalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çözümlerimiz:

Ekalux        : 125 ml / 100 lt su

Neoron 500 EC    : 1500 ml / 100 lt su (Virgül kabuklu biti)

Thiovit Jet        : 100 ml / 100 lt su (Erken ilkbahar, Son Jose kabuklu biti)

             75 ml / 100 lt su (Yaz, San Jose kabuklu biti)

             100 ml / 100 lt su (Larva, Virgül kabuklu biti)

4. MEYVEDE YAPRAK BİTLERİ

(Aphis pomi, Dysaphis plantaginea, Dysaphis spp., Myzus persicae, Hyalopterus pruni, Pterochloroides persicae)

Zararı ve Mücadelesi:

Meyve ağaçlarında birden fazla afit türü zarar yapmaktadır. Özellikle genç sürgünler üzerinde beslenmeleri sonucunda çiçeklerin açılmamasına, kurumalarına ve dökülmelerine neden olurlar. Ayrıca yeni oluşan meyve üzerinde de beslenerek şekil bozuklukları yapabilirler.

Yapraklarda beslenmeleri sonucu yaprakların kıvrılmasına neden olurlar. Beslenmeleri sırasında salgıladıkları tatlımsı ve yapışkan madde nedeniyle meyveler üzerinde fumajin (siyahlaşma) oluşur. Bu da meyvelerin Pazar değerini düşürür. Ayrıca birçok virüs hastalıklarını da taşır ve yayarlar.

Ağaç dallarında ve genç sürgünlerde zararlı görüldüğünde ilaçlamalara başlanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çözümlerimiz:

Basudin 60 EM    : 75 ml / 100 lt su (Nimf, ergin)

Neoron 500 EC    : 75 ml / 100 lt su (Nimf, ergin)

 

KARA LEKE

Elma ağacının en korkulan mantarsal hastalığıdır. Enfeksiyonlar, çeşitlerin hassasiyetinden, iklim şartlarından ve mantar ilaçlarının rasyonel kullanımından güç almaktadır. Mücadele önce, yeşil noktaların ve fare kulaklarının ortaya çıkmasıyla, bakır tuzlar ve kalsiyum polisülfürle yapılan bir önleyici uygulama ile başlar. Daha sonra, enfeksiyonun tehlikesine göre ani mücadele uygulamalarıyla devam eder. Bunlar haftalık sabit aralıklarla kullanılan önleyici ürünler yada, eğer enfeksiyon türü tespit edilmişse, retroaktif tedavi edici özellikte mantar ilaçlarıdır.

Çiçeklenme başlamadan önce, daha kalıcı bir ürünle (Dodin, Dithidnon) ikinci bir önleyici uygulama başlatılır. Şu hususlar göz önünde tutulmalıdır:

 • 10 günden daha fazla süreyle uygulamasız zaman aralığı bırakılmamalıdır.
 • Goldenler üzerinde, meyve ceviz iriliğine ulaşmadıkça Dodin kullanılmamalıdır.
 • Kırmızı Delicious ve stayman üzerinde Temmuz’a kadar Captan kullanılmamalıdır.
 • Ditiacarbamatlarla 7 uygulamadan fazlası yapılmamalıdır.
 • Formüller birbiriyle değiştirilmelidir.
 • Bir temas ürünü IBE’lerle karıştırılmalıdır.
 • IBE’ler en az 8-10 0C sıcaklıkta kullanılmalıdır.
 • Yazlık mücadele, mevcut mücadele bittikten sonra, ağaçlara saldırı yada çökeltiler olması durumunda 10-15 günde bir, mevsimsel gidişata göre kara leke hastalığı bulunmayan bahçelerde ise 15-25 günde bir yapılmalıdır.

 

KÜLLENME

Özellikle Imperatore – Rome eBeauty grubunu vurur. Diğer çeşitler bu hastalığa daha az yakalanır. Red Delicious’lar ise dayanıklıdır. Mücadele; çiçek açma öncesi spesifik sistemik ilaçlarla bir yada iki uygulamayı öngörür. Çiçek açma sonrası, mevsimsel gidişata ve çeşit hassasiyetine göre uygun sıklıkta korunma uygulamaları yapılmalıdır. Goldenlerde ceviz meyveye kadar ıslatılabilir. Kükürtler kullanılır. Imperatore grubu üzerinde Bupirimat kullanılmamalıdır, zira fitotoksiktir.

 

DAL KANSERLERİ

Dalları, kolları ve gövdeyi vuran birden fazla mantar türü neden olur. En fazla hassasiyet gösteren grup Red Delicious’tur. Ama nemli ortamlarda Gala, Golden, Granny Smith ve diğer çeşitlerde ağır şekilde bu hastalık tarafından etkilenebilir.

Mantarların kolay sızma yolları dolunun yol açtığı yaralardır. Mücadele önleyici nitelikte ve iki uygulama halinde, biri yaprakların dökülmeye başladığı zaman, diğeri ise yaprak dökümü tamamlandığında yapılmalıdır. Üçüncü uygulama ise, hava sıcaklığı uygun ise Şubat ayında yapılır. Vejetasyonun başladığı zaman, aynı zaman9da beneklenmeye karşı bir önlem olarak, uygulama bir yada iki defa bakır veya kalsiyum polisülfür kullanılarak tekrarlanır.

KÖKBOĞAZI ÇÜRÜKLÜĞÜ
(Phytophthora Cactorum)

Geçmişte MM106 ile aşılanmış meyve bahçelerinde, bilhassa ağır, durgun su bulunan yada salma sulama yapılan topraklarda büyük zararlara yol açmıştır. Farklı anaçların kullanılması, sorunları daha kritik bölgelerde bile azaltmıştır. Mücadele önleyici nitelikte ve hastalığın nedenlerini yok etmeye yönelik olmalıdır. Hastalığa yakalanma ağaç kabuğunun %50’sinden fazlasını etkisi altına almamış şekilde ise, soyma yada boyun bölgesinde 4-5 litre, 0,20-0,25’lik solüsyonda spesifik antiperonosporik ile (Aliette-Ridomil) ıslatma işlemine başvurulabilir.

ACI BENEK

Kalsiyum eksikliğine yada diğer faktörlere bağlı, elmaların fizyolojik bir değişimidir.

 • Kurak dönemlerden sonra aşırı sulamayla yapılan hidrik dengesizlik,
 • Yetersiz üretim ve aşırı güçlülük,
 • Sert budamalar,
 • Yaz döneminde kalsiyum taşınmasına engel olan aşırı ısıya maruz kalmalar.,
 • Meyvelerin soğuk hava deposuna konulmasına gecikme.

Kalsiyum eksikliğinin önüne geçmek için, şelat, kalsiyum oksid yada kalsiyum klorür ile, on beş günde bir olarak, taç yaprakların düşmesinden hasata 10 gün kalıncaya kadar tekrar tekrar yapraktan uygulamalar yapılması gereklidir.yaprakların düşmesinden önce bor yada çinko ile yapılan yapraktan gübrelemeler emilimi kolaylaştırır ve kalsiyumun depo bölgelerine taşınmasına yardımcı olurlar.

YABANCI OTLAR

Meyve bahçelerinde yabancı otların, su v ebesin maddelerine ortak olarak verdikleri doğrudan zarar yanında, bir çok hastalık ve zararlıya yataklık etmek suretiyle de dolaylı yoldan, önemli ölçüde zarara sebep olurlar.

Herbisitler, kullanımlarının kolaylığı ve yüksek etkileri sebebiyle, meyve bahçelerinde yabancı otların olumsuz rekabetini ortadan kaldırır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çözümlerimiz:

Touchdown        : 500 – 650 ml/da

Gramoxane        : 500 ml / da