ÇEKİRDEK

 

1)Çekirdeğin hücredeki görevi nedir?

-Hücrede bölünmenin,bümenin,onarımın denetim merkezidir.

2)Kaç bölümde incelenir,isimleri?

-4 bölümde incelenir.Çekirdek zarı,çekirdek plazması,çekirdekçik.kromatin ve kromozomlardır.

3)Çekirdek üzerindeki parlar ne işe yarar?

-MRNA ve TRNA’ların geçişini saglar.

4)Çekirdek plazması nelerden oluşmuştur?

-Su,nükleoitler,ATP,RNA ve enzimlerden.

5)Çekidek içerisinde ışığı fazla kırdığından dolayı kolay görünen bir kısım vardır.Buna ne denir?

-Çekirdekçik

6)Çekirdekçiğin özellikleri nelerdir?

-Zar yapısı içermeyen tek yapıdır.

-Hücre bölünmesi sırasında kaybolur ve sonra tekrar ortaya çıkar

-rRNA ve protein yönünden zengindir.

-Asidik boyalarla koyu renge boyanır.

7)Kromatin neye denir?

-Çekirdeğin içini dolduran uzun DNA ipliklerine denir.

8)Kromozomlar nasıl oluşur?Görevleri nelerdir?

-Bölünme sırasında kromatinler kısalıp kalınlaşarak kromozomlara dönüşürler. Kromanema denilen ince iplikleden oluşmuştur.Kalıtsal genleri taşımak.

9)Kromatit nedir?

-Bir kromozomun kendini eşlemesi ile oluşan ikili yapının her birini kromatit denir.

10)Sentromer nedir?

-Eşlenmiş iki kardeş kromozomu bir arada tutan bağıntı noktasına denir.

11)Kromomer neye denir?

-Kromonemaların üzerinde boncuk tanesi şeklinde şişkinlikler görülür.Bu şişkinliklere kromomer denir.

12)Homolog kromozomlar nedir?

-Anneden ve babadan gelen şekilleri ve büyüklükleri birbirine eşit olan kromozom çiftlerine denir.

13)Diploit ve monoploid hücreler hangi hücrelerde görülür?

-Normal vücut hücrelerinde diploit hücreler (ZN),eşey hücreleri ve bazı basit yapılı canlılar da monoploid hücreler (H) görülür.

14)Protein sentezine göre değişen kısım hangisidir?

-Çekirdekçik.