BİLGİSAYAR NEDİR ?

 

Bilgisayar, sayılar, sözcükler, resimler ve başka makinelerden gelen verileri aldığı komutlar uyarınca işleyip çeşitli sonuçlara ulaşabilen bir makinedir. Örnek olarak, bilgisayarlar sayıları kullanarak hesap yapabilir ; sözcükleri bir araya getirerek bize bilgi verebilir; resimlerdeki şekilleri ya da bir müzik parçasında yer alan farklı unsurları algılayabilir ve başka makineleri (torna tezgahları gibi) denetleyebilir.

Bilgisayarlar üzerinde çalıştıkları konuyu çok çabuk çözümleyebilirler. Normal olarak, buldukları sonuçlar her zaman doğrudur. Elektronik makineler oldukları için bir otomobil motorundaki gibi hareketli parçaları yoktur. Bu nedenle de aşınmazlar ve hemen hemen hiç yanlış yapmazlar (Üzerlerinde çalışan yazılım yanlış veya eksik programlanmadığı sürece). Bilgisayarların çoğu değişik alanlarda iş görebilecek ve bir görevden diğerine kolaylıkla geçebilecek şekilde tasarlanmıştır.

Sayılan bu özellikleri nedeniyle, günümüz dünyasındaki önemleri büyüktür. İnsan yeteneklerinin ötesinde hesaplama becerileri olan bu makineler, durmaksızın yineleme gerektiren bazı basit işlemleri bıkmadan, usanmadan, hatasız olarak sürdürebilirler. Büro ve fabrikalarda her gün yinelenen sıkıcı ve zaman alıcı işleri üstlenebilirler. Ayrıca her alanda bilgi ve becerimizi arttırmada yardımcı olurlar.

Buharlı makinelerin ve fabrikalarda kullanılan diğer makinelerin keşfedilmesi insanlara, iş yapmada yardımcı olacak büyük bir fiziksel güç sağladı. Makineler Sanayi Devrimi’ne olanak verdi. Fabrikalar 1800’lerde yaygınlaştı ve insan yaşamı önemli ölçüde değişti. 20. yüzyılın sonlarında gelişen bilgisayarlar ise bize büyük bir zihinsel güç kazandırdı. Makinelerin kendi gücümüzle yapmamız gereken işleri üstlendikleri gibi, bilgisayarlar da bizim için düşünüyor, pek çok bilgiyi belleklerinde saklıyor ve anımsıyorlar. Daha şimdiden yaşama ve çalışma biçimlerimizi değiştirdiler.

Bu durum, Sanayi Devrimi’nde olduğu gibi, yaşamımızı doğrudan etkilediği için zaman zaman “Bilgisayar Devrimi” diye de adlandırılıyor. Bilgisayar alanında çok hızlı bir gelişme gözleniyor; neredeyse her gün yeni bir ilerleme gerçekleşiyor; birkaç yıl içerisinde bilgisayar dünyası bütünüyle değişebiliyor.