BAŞLICA YAPAY TÜRK DESTANLARI

Türk şairleri gerek kurtuluş savaşından gerekse toplumsal olaylardan etkilenerek destanlar yazmışlardır.Bu destanların başlıcaları aşağıdaki gibidir.

Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedrettin Destanı: Nazım Hikmet’in Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedrettin’in görüşlerini, eyle-mini konu edinen destanında XV. Yy. başında Anadolu ve Rumeli’de gelişen bir halk ayaklanmasını yorumlarken anlatımda da tarihsel metinlerden, divan ve halk edebiyatından yararlanmıştır.

Kurtuluş Savaşı Destanı: Türkiye tarihi-nin II. Meşrutiyet’ten II. Dünya Savaşı’na uzanan bir kesitini veren “Memleketimden İnsan Manzaraları ” nın şiirin yanı sıra düz yazı olanaklarından tiyatro, senaryo tekniklerinden yararlanan bu yapıtta türlü toplumsal kesimlere, yaşam gerçeklerine bağlı, geniş bir hikaye kahramanları kadrosu yer alır. Kuvayı milliye adıyla da yayılmış olan ünlü “Kurtuluş Savaşı Des-tanı” bu yapıtın bir bölümünü oluşturur.

Çanakkale Destanı ve Mütareke Destanı: Türk şairlerinden Haluk Nihat Pepeyi tarafından yazılan ve yakın dönemin olaylarını konu edinen, çağdaş destanlardır.

Çakırın Destanı: Fazıl Hüsnü Dağlarca tarafından yazılmıştır. Şair bu destanıyla pek çok ödül kazanmıştır.

İstiklal Savaşı Destanı ve Çanakkale Destanları: Kurtuluş mücadelesinden çok etkilenen şair Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın bağımsızlık mücadelelerini ele aldığı destanlardır.

Atatürk Kurtuluş Savaşında: Şair Cahit Külebi’nin çocukluğunun, gençliğinin geçtiği köşelerden izlenimler yansıtarak, yurt sevgisini dile getirdiği, halkın yaşam güçlüklerine tanıklık eden yapıtıdır.

Sakarya Meydan Savaşında: Ceyhun Atıf Kansu’nun halkın özlemlerini, sevinçlerini acılarını dile getirdiği ve yaşama savaşımını coşkulu bir söyleyişle yansıttığı esridir.

Maraş’ın ve Ökkeş’in Destanı: Gülten AKIN CANKOÇAK ‘ın halk kaynağından beslenen Kurtuluş Savaşı destanıdır.

Seyran Destanı: Gülten AKIN CANKOÇAK ‘ın Anadolu’da oluşan toplum sorunlarını ele aldığı destanıdır.

Can BAYAT

10-E 950