ADJECTIVES (SIFATLAR)COMPARATIVE AND SUPERLATIVE FORMS

ADJECTIVES (SIFATLAR)
COMPARATIVE AND SUPERLATIVE FORMS

Sıfatların “comparative” ve “superlative” formları İngilizce’de farklı nesneleri mukayese etmek için kullanılır. Comparative form iki nesne arasında farkları anlatmak için kullanılır.

Örnek: New York is more excitin than Seattle (New York Seattle’dan daha heyecanlıdır.)

Superlative form ise üç veya daha fazla şey hakkında konuşurken “en” uzun, “en” kısa gibi ifadelerle bir tanesini ayırmak için kullanılır.

Örnek: New York is the most exciting city in the USA
         (New York Amerika’nın en heyecan verici şehridir.)

Comparative adjective’lerin kullanımıyla ilgili aşağıdaki tabloya bakınız.

Tek heceli sıfatlar

İki, üç veya daha çok heceli sıfatlar

Sonu “y” ile biten iki heceli sıfatlar

Sıfatın sonuna “er” ekleyin

Sıfattan önce “more” getirin

Sıfatın sonundaki “y” harfini kaldırın, yerine “ier” getirin

Örnek:  cheap – cheaper / hot – hotter / high – higher

Örnek:  interesting – more interesting / difficult

Örnek:  happy – happier / funny – funnier

Örnek cümleler
Yesterday was hotter than today.
(Dün bugünden daha sıcaktı)
 

Örnek cümleler
London is more expensive than Madrid.
(Londra Madrid’den daha pahalıdır)

Örnek cümleler
I am happier than you.
(Ben senden daha mutluyum)
 

Superlative adjective’lerin kullanımıyla ilgili aşağıdaki tabloya bakınız.

Tek heceli sıfatlar

İki, üç veya daha çok heceli sıfatlar

Sonu “y” ile biten iki heceli sıfatlar


Sıfattan önce “the” getirin ve sıfatın sonuna “est” ekleyin

 Sıfattan önce “the most” getirin ve sıfatın sonuna “est” getirin.

 Sıfatın sonundaki “y”yi kaldırın ve yerine “iest” getirin.

Örnek:
cheap – the cheapest / hot – the hottest / high – the highest

Örnek:
interesting – the most interesting / difficult – the most difficult

Örnek:
happy – the happiest / funny – the funniest

Örnek Cümleler
Today is the hottest day of the summer.
(Bugün yazın en sıcak günü)
 

Örnek Cümleler
London is the most expensive city in England.
(Londra İngiltere’deki en pahalı şehirdir)

Örnek Cümleler
New York is the noisiest city in the USA.
(New York Amerika’daki en gürültülü şehirdir.)

ÖNEMLİ İSTİSNALAR

Kuralın dışında kalan bazı istisna durumlar vardır.

good

  • good – adjective
  • better – comparative
  • the best – superlative

Örnek Cümleler

This book is better than that one.
This is the best school in the city.

bad

  • bad – adjective
  • worse – comparative
  • the worst – superlative

Örnek Cümleler

His French is worse than mine.
This is the worst day of my life.

 Yukarıdaki örneklerdeki sıfatlar düzensiz sıfatlardır ve tabloda gösterilidiği gibi düzenli değişmezler. Yani ezberlenmeleri gerekir.

 
 

QUIZ TIME!

Şimdi gramer ana sayfasındaki “quiz corner”da bu konuyla ilgili quizleri çözerek bilginizi kontrol edebilirsiniz. Eğer quiz’den tam puan alırsanız diğer konuya geçebilirsiniz.