5 VAKİT NAMAZ

 

SABAH NAMAZI

 

SABAH NAMAZI DÖRT REKATTIR.

Önce iki rekat sünnet, sonra iki rekat farz namazı kılınır.

ÖNCE NİYET EDİLİR.

 

” Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının sünnetini kılmağa ”

Sonra baş parmak uçları kulağın yumuşağına değecek şekilde eller kaldırılır ve Alla hu ekber denir.

Sağ elimin avucunu sol elimin üzerine koyar bağlarım.Eller göbek altında bağlı olacak şekilde.

Önce SUBHANEKE okunur.

 

Sübhanekel-lahümme ve bi-hamdike ve la ilahe gayruk.

 

Sonra EÜZÜ BESMELE çeker ELHAMI yani FATİHA yı okur Amin denir.

 

Eüzü billahimineş-şeytanir-racim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim.Elhamdü lillahi Rabbil-alemiyn. Errahmanir-Rahiym.Maliki yevmiddiyn. İyyake na’büdü ve iyyakenes’teıyn.İhdinessıratal-müstekıym.Sıratal-leziyne en’amte aleyhim, ğayril-mağdubi aleyhim ve leddalliyn. Amin.

 

Sonra KEVSER Süresi okunur.

 

İnna atayna kel-kevser.Fesalli lirabbike ven’har. İnne şani-eke hüvel’ebter.

 

Bitince “Allahü Ekber” diyerek rük’a varılır.Üç kere “Sübbahane Rabbiyel azıyım” dedikten sonra, ” Semiallahü limen-hamideh” diyerek doğrulunur.Bu anda da ” Rabbena lekelhamd” denir.

Sonra “Allahü Ekber” diyerek Secde ye varılır.Sonra üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” denir.Daha sonra ise “Allahü Ekber” diyerek secde den baş kaldırılıp oturulur.“Sübhanellah” diyecek kadar durur,tekrar “Allahü Ekber” diyerek secdeye varılır. üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” derim.Sonra “Allahü Ekber”

Diyerek ayağa kalkılır.( Kıyam )

 

 

Eller bağlanır.BESMELE çekilir ve FATİHA süresi okunur.“Amin” denir.

 

Bismillahir-Rahmanir-Rahim .Elhamdü lillahi Rabbil-alemiyn. Errahmanir-Rahiym.Maliki yevmiddiyn. İyyake na’büdü ve iyyakenes’teıyn.İhdinessıratal-müstekıym.Sıratal-leziyne en’amte aleyhim, ğayril-mağdubi aleyhim ve leddalliyn. Amin. Ve sonra İHLAS SÜRESİ okunur.

 

Kul hüvellahü ehad.Allahüssamed.Lem yelid ve lem yuled, ve lem yekül-lehü küfüven ehad.

 

Süre bitince, “Allahü Ekber” diyerek Rüküya varırım.Üç kere “Sübbahane Rabbiyel azıyım” denir.Sonra

” Semiallahü limen-hamideh” der ve doğrulunur. Bu anda da ” Rabbena lekelhamd” denir ve , “Allahü Ekber” diyerek secde ye varılır.Üç kere “Sübbane Rabbiyel-ala” denir.Sonra “Allahü Ekber”

der doğrulup oturulur. “Sübhanellah” diyecek kadar durur,tekrar “Allahü Ekber” diyerek secdeye varılır. üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” derim.Sonra “Allahü Ekber” der doğrulup oturulur.Bu durumda otururken ETTEHİYYATÜ ve ardından ALLAHÜMME SALLİ ve BARİK duaları okunur.

 

“Ettehiyyatü illahi ves-salavatü vet-tayyibatü es-selamü aleyke eyyühen-nebiyyü ve rahmetüllahi ve berakatüh.Es-selamü aleyna ve alaibadillahis-saliyn.Eşhedü enla ilahe illallah,ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resülüh.”

 

“Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin.Kema sallyete ala İbrahiyme ve ala ali İbrahiyme inneke hamiydün Meciyd.

Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin.Kema barekte ala İbrahiyme ve ala ali İbrahiyme-inneke hamiydün Meciyd.

Rabbena aaatina fiddünya haseneten ve Fil-ahirati haseneten ve kına azabennar.Birhmetike ya Erhamerrahimin.Rabbenağfırli veli valideyye velil-mü’minine yevmeyekümul hisab.Birahmetike ya erhamerrahimin!

 

Dualar bitince önce sağ tarafıma yüzümü çevirerek… “Esselamü aleyküm ve rahmetüllah” der sonra sol tarafıma başımı çevirerekı… “Esselamü aleyküm ve rahmetüllah” diyerek selam veririm.Sonrada

“Allahümme entesselamü ve min kes-selam, tebarekte ya Zel Celali vel-ikram” denir.Böylece sabah namazının sünneti bitmiş olur.

 

 

SABAH NAMAZININ FARZI

 

ÖNCE NİYET EDİLİR.

” Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının farzını kılmağa ”

Sonra baş parmak uçları kulağın yumuşağına değecek şekilde eller kaldırılır ve Allahu ekber denir.

Sağ elimin avucunu sol elimin üzerine koyar bağlarım.Eller göbek altında bağlı olacak şekilde.

Önce SUBHANEKE okunur.

 

Sübhanekel-lahümme ve bi-hamdike ve la ilahe gayruk.

 

Sonra EÜZÜ BESMELE çeker ELHAMI yani FATİHA yı okur Amin denir.

 

Eüzü billahimineş-şeytanir-racim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim.Elhamdü lillahi Rabbil-alemiyn. Errahmanir-Rahiym.Maliki yevmiddiyn. İyyake na’büdü ve iyyakenes’teıyn.İhdinessıratal-müstekıym.Sıratal-leziyne en’amte aleyhim, ğayril-mağdubi aleyhim ve leddalliyn. Amin.

Daha sonra FELAK süresi okunur.

 

“Kul eüzü bi-Rabbil-felak.Min şerri ma halak.Ve min şerri gasikın iza vekab.Ve min şerrin-neffasati filukad.Ve min şerri hasidin iza-hased.”

 

Bitince “Allahü Ekber” diyerek rük’a varılır.Üç kere “Sübbahane Rabbiyel azıyım” dedikten sonra, ” Semiallahü limen-hamideh” diyerek doğrulunur.Bu anda da ” Rabbena lekelhamd” denir.

Sonra “Allahü Ekber” diyerek Secde ye varılır.Sonra üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” denir.Daha sonra ise “Allahü Ekber” diyerek secde den baş kaldırılıp oturulur.“Sübhanellah” diyecek kadar durur,tekrar “Allahü Ekber” diyerek secdeye varılır. üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” derim.Sonra “Allahü Ekber”

Diyerek ayağa kalkılır.( Kıyam )

 

 

Yalnız besmele çeker ve FATİHA süresi okunur.Amin denir ve NAS süresi okunur.

 

Bismillahir-Rahmanir-Rahim.Elhamdü lillahi Rabbil-alemiyn. Errahmanir-Rahiym.Maliki yevmiddiyn. İyyake na’büdü ve iyyakenes’teıyn.İhdinessıratal-müstekıym.Sıratal-leziyne en’amte aleyhim, ğayril-mağdubi aleyhim ve leddalliyn. Amin.

 

NAS Sresi

 

“Kul eüzü bi-Rabbinnas.Melikin-nas.İlahin-nas Min şerril-ves’vasil-hannas.Ellezy yüvus’visü fiy sudurin-nas.Minel-cinneti ven-nas.”

 

Bitince “Allahü Ekber” diyerek rük’a varılır.Üç kere “Sübbahane Rabbiyel azıyım” dedikten sonra, ” Semiallahü limen-hamideh” diyerek doğrulunur.Bu anda da ” Rabbena lekelhamd” denir.

Sonra “Allahü Ekber” diyerek Secde ye varılır.Sonra üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” denir.Daha sonra ise “Allahü Ekber” diyerek secde den baş kaldırılıp oturulur. ETTEHİYYATÜ ve ardından ALLAHÜMME SALLİ ve BARİK duaları okunur.

 

 

 

“Ettehiyyatü illahi ves-salavatü vet-tayyibatü es-selamü aleyke eyyühen-nebiyyü ve rahmetüllahi ve berakatüh.Es-selamü aleyna ve alaibadillahis-saliyn.Eşhedü enla ilahe illallah,ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resülüh.”

 

“Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin.Kema sallyete ala İbrahiyme ve ala ali İbrahiyme inneke hamiydün Meciyd.

Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin.Kema barekte ala İbrahiyme ve ala ali İbrahiyme-inneke hamiydün Meciyd.

Rabbena aaatina fiddünya haseneten ve Fil-ahirati haseneten ve kına azabennar.Birhmetike ya Erhamerrahimin.Rabbenağfırli veli valideyye velil-mü’minine yevmeyekümul hisab.Birahmetike ya erhamerrahimin!

 

Dualar bitince önce sağ tarafıma yüzümü çevirerek… “Esselamü aleyküm ve rahmetüllah” der sonra sol tarafıma başımı çevirerekı… “Esselamü aleyküm ve rahmetüllah” diyerek selam veririm.Sonrada

“Allahümme entesselamü ve min kes-selam, tebarekte ya Zel Celali vel-ikram” denir.Böylece sabah namazının farzı bitmiş olur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖĞLE NAMAZI

Öğle namazı 0n rekattır.Önce dört rekat sünnet sonra döret rekat ölen farzı kılınır.Sonra da iki rekat öğlenin diğer iki sünneti kılınır.

Önce niyet edilir.

 

” Niyet ettim Allah rızası için bu günki oğle namazının dört rekat ilk sünnetlerini kılmağa” der,kıyama durup, “Allahu ekber” diyerek tekbirimi alırım.Sonra ellerimi göbek altına bağlayıı ( Kıreat )

SUBHANEKE süresini okurım.Sonrada EÜZÜ BESMELE çeker FATİHA Süresini okurum.

 

Sübhanekel-lahümme ve bi-hamdike ve la ilahe gayruk. Eüzü billahimineş-şeytanir-racim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim.Elhamdü lillahi Rabbil-alemiyn. Errahmanir-Rahiym.Maliki yevmiddiyn. İyyake na’büdü ve iyyakenes’teıyn.İhdinessıratal-müstekıym.Sıratal-leziyne en’amte aleyhim, ğayril-mağdubi aleyhim ve leddalliyn. Amin.

 

Daha sonra ise FİL süresini okurum.

 

Elem tera keyfe fe’ale Rabbüke bi’eshabil-fiyl.Elem yac’al keydehüm fiy tadliylin ve arsele aleyhim tayran ebabiyle termiyhim bihicaratin min sicciyl.Fa’ce’alehüm ke’asfin me’kul.

 

Bitince “Allahü Ekber” diyerek rük’a varılır.Üç kere “Sübbahane Rabbiyel azıyım” dedikten sonra, ” Semiallahü limen-hamideh” diyerek doğrulunur.Bu anda da ” Rabbena lekelhamd” denir.

Sonra “Allahü Ekber” diyerek Secde ye varılır.Sonra üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” denir.Daha sonra ise “Allahü Ekber” diyerek secde den baş kaldırılıp oturulur.“Sübhanellah” diyecek kadar durur,tekrar “Allahü Ekber” diyerek secdeye varılır. üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” derim.Sonra “Allahü Ekber”

Diyerek ayağa kalkılır.( Kıyam )

 

Daha sonra besmele çekilerek Fatiha süresi okunur.

 

Bismillahir-Rahmanir-Rahim.Elhamdü lillahi Rabbil-alemiyn. Errahmanir-Rahiym.Maliki yevmiddiyn. İyyake na’büdü ve iyyakenes’teıyn.İhdinessıratal-müstekıym.Sıratal-leziyne en’amte aleyhim, ğayril-mağdubi aleyhim ve leddalliyn. Amin.

 

Sonrada KUREYŞ Süresini okunur.

 

Li’ilafi kureyşin,ilafihim rihleteş-şitai vessayf.Fel’yabüdü Rabbe hazel-Beyt. Elleziy et’amahüm mincuin ve amenehüm min havf.

 

Süre bitince, “Allahü Ekber” diyerek Rüküya varırım.Üç kere “Sübbahane Rabbiyel azıyım” denir.Sonra

” Semiallahü limen-hamideh” der ve doğrulunur. Bu anda da ” Rabbena lekelhamd” denir ve , “Allahü Ekber” diyerek secde ye varılır.Üç kere “Sübbane Rabbiyel-ala” denir.Sonra “Allahü Ekber”

der doğrulup oturulur. “Sübhanellah” diyecek kadar durur,tekrar “Allahü Ekber” diyerek secdeye varılır. üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” derim.Sonra “Allahü Ekber” der doğrulup oturulur.Bu durumda otururken ETTEHİYYATÜ okunur.

“Ettehiyyatü illahi ves-salavatü vet-tayyibatü es-selamü aleyke eyyühen-nebiyyü ve rahmetüllahi ve berakatüh.Es-selamü aleyna ve alaibadillahis-saliyn.Eşhedü enla ilahe illallah,ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resülüh.” Daha sonra “Allahu Ekber”

diyerek ayağa ( Kıyama ) kalkarım.

 

 

 

Yalnız besmele çeker ve FATİHA süresini okurum.

 

Bismillahir-Rahmanir-Rahim.Elhamdü lillahi Rabbil-alemiyn. Errahmanir-Rahiym.Maliki yevmiddiyn. İyyake na’büdü ve iyyakenes’teıyn.İhdinessıratal-müstekıym.Sıratal-leziyne en’amte aleyhim, ğayril-mağdubi aleyhim ve leddalliyn. Amin.

 

Dua bitince MAUN süresini okurum.

 

Era’ eytellez iy yükezzibü biddiyn.Fe’zalikellezy yedu’ul-yetiym.Ve la yehuddu ala taamil-miskiyn.Fe-veylül-lil-müsalliynel-leziynehüm an salatihim sahun.Elleziyne hüm yüraüne ve yem-naunel-maun.

 

Bitince “Allahü Ekber” diyerek rük’a varılır.Üç kere “Sübbahane Rabbiyel azıyım” dedikten sonra, ” Semiallahü limen-hamideh” diyerek doğrulunur.Bu anda da ” Rabbena lekelhamd” denir.

Sonra “Allahü Ekber” diyerek Secde ye varılır.Sonra üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” denir.Daha sonra ise “Allahü Ekber” diyerek secde den baş kaldırılıp oturulur.“Sübhanellah” diyecek kadar durur,tekrar “Allahü Ekber” diyerek secdeye varılır. üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” derim.Sonra “Allahü Ekber”

Diyerek ayağa kalkılır.( Kıyam )

 

 

Yalnız besmele çeker ve FATİHA süresini okurum.

 

Bismillahir-Rahmanir-Rahim.Elhamdü lillahi Rabbil-alemiyn. Errahmanir-Rahiym.Maliki yevmiddiyn. İyyake na’büdü ve iyyakenes’teıyn.İhdinessıratal-müstekıym.Sıratal-leziyne en’amte aleyhim, ğayril-mağdubi aleyhim ve leddalliyn. Amin.

 

Dua bitince KEVSER süresini okurum.

 

İnna atayna kel-kevser.Fe’salli liRabbike venhar.İnne şani’eke hüvel-ebter.

 

Bitince “Allahü Ekber” diyerek rük’a varılır.Üç kere “Sübbahane Rabbiyel azıyım” dedikten sonra, ” Semiallahü limen-hamideh” diyerek doğrulunur.Bu anda da ” Rabbena lekelhamd” denir.

Sonra “Allahü Ekber” diyerek Secde ye varılır.Sonra üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” denir.Daha sonra ise “Allahü Ekber” diyerek secde den baş kaldırılıp oturulur. ETTEHİYYATÜ ve ardından ALLAHÜMME SALLİ ve BARİK duaları okunur.

 

 

 

“Ettehiyyatü illahi ves-salavatü vet-tayyibatü es-selamü aleyke eyyühen-nebiyyü ve rahmetüllahi ve berakatüh.Es-selamü aleyna ve alaibadillahis-saliyn.Eşhedü enla ilahe illallah,ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resülüh.”

 

“Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin.Kema sallyete ala İbrahiyme ve ala ali İbrahiyme inneke hamiydün Meciyd.

Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin.Kema barekte ala İbrahiyme ve ala ali İbrahiyme-inneke hamiydün Meciyd.

Rabbena aaatina fiddünya haseneten ve Fil-ahirati haseneten ve kına azabennar.Birhmetike ya Erhamerrahimin.Rabbenağfırli veli valideyye velil-mü’minine yevmeyekümul hisab.Birahmetike ya erhamerrahimin!

 

Dualar bitince önce sağ tarafıma yüzümü çevirerek… “Esselamü aleyküm ve rahmetüllah” der sonra sol tarafıma başımı çevirerekı… “Esselamü aleyküm ve rahmetüllah” diyerek selam veririm.

Sonra ayağa kalkarım Böylece öğle namazının ilk dört rekat sünnetini kılmış olurum.

 

 

ÖĞLE NAMAZININ FARZI

 

ÖNCE NİYET EDİLİR.

” Niyet ettim Allah rızası için bu günki öğle namazının dört rekat farzını kılmağa ”

Sonra baş parmak uçları kulağın yumuşağına değecek şekilde eller kaldırılır ve Allahu ekber denir.

Sağ elimin avucunu sol elimin üzerine koyar bağlarım.Eller göbek altında bağlı olacak şekilde.

Önce SUBHANEKE okunur.

 

Sübhanekel-lahümme ve bi-hamdike ve la ilahe gayruk.

 

Sonra EÜZÜ BESMELE çeker ELHAMI yani FATİHA yı okur Amin denir.

 

Eüzü billahimineş-şeytanir-racim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim.Elhamdü lillahi Rabbil-alemiyn. Errahmanir-Rahiym.Maliki yevmiddiyn. İyyake na’büdü ve iyyakenes’teıyn.İhdinessıratal-müstekıym.Sıratal-leziyne en’amte aleyhim, ğayril-mağdubi aleyhim ve leddalliyn. Amin.

 

Daha sonra KAFİRUN süresi okunur.

 

Kul ya eyyühel-kafirune la abüdü ma tabüdün.Ve la entüm abidüne ma abüd.Ve la ene abidün ma ebedtüm.Ve la entüm abidüne ma abüd.Leküm dinüküm veliye din.

 

Bitince “Allahü Ekber” diyerek rük’a varılır.Üç kere “Sübbahane Rabbiyel azıyım” dedikten sonra, ” Semiallahü limen-hamideh” diyerek doğrulunur.Bu anda da ” Rabbena lekelhamd” denir.

Sonra “Allahü Ekber” diyerek Secde ye varılır.Sonra üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” denir.Daha sonra ise “Allahü Ekber” diyerek secde den baş kaldırılıp oturulur.“Sübhanellah” diyecek kadar durur,tekrar “Allahü Ekber” diyerek secdeye varılır. üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” derim.Sonra “Allahü Ekber”

Diyerek ayağa kalkılır.( Kıyam )

 

 

Yalnız besmele çeker ve FATİHA süresini okurum.

 

Bismillahir-Rahmanir-Rahim.Elhamdü lillahi Rabbil-alemiyn. Errahmanir-Rahiym.Maliki yevmiddiyn. İyyake na’büdü ve iyyakenes’teıyn.İhdinessıratal-müstekıym.Sıratal-leziyne en’amte aleyhim, ğayril-mağdubi aleyhim ve leddalliyn. Amin.

 

Dua bitince NASR süresi okunur.

 

İzca ca ..e nasrullahi vel –fethu .Ve raeyten-nase yedhulüne fiy diynillahi efvaca.Fe’sebbih bi’hamdi Rabbike ves’tağfir’hü innehü kane tevvaba.

 

Süre bitince, “Allahü Ekber” diyerek Rüküya varırım.Üç kere “Sübbahane Rabbiyel azıyım” denir.Sonra

” Semiallahü limen-hamideh” der ve doğrulunur. Bu anda da ” Rabbena lekelhamd” denir ve , “Allahü Ekber” diyerek secde ye varılır.Üç kere “Sübbane Rabbiyel-ala” denir.Sonra “Allahü Ekber”

der doğrulup oturulur. “Sübhanellah” diyecek kadar durur,tekrar “Allahü Ekber” diyerek secdeye varılır. üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” derim.Sonra “Allahü Ekber” der doğrulup oturulur.Bu durumda otururken ETTEHİYYATÜ okunur.

“Ettehiyyatü illahi ves-salavatü vet-tayyibatü es-selamü aleyke eyyühen-nebiyyü ve rahmetüllahi ve berakatüh.Es-selamü aleyna ve alaibadillahis-saliyn.Eşhedü enla ilahe illallah,ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resülüh.” Daha sonra “Allahu Ekber”

diyerek ayağa ( Kıyama ) kalkarım.

 

 

 

Yalnız besmele çeker ve FATİHA süresini okurum.

 

Bismillahir-Rahmanir-Rahim.Elhamdü lillahi Rabbil-alemiyn. Errahmanir-Rahiym.Maliki yevmiddiyn. İyyake na’büdü ve iyyakenes’teıyn.İhdinessıratal-müstekıym.Sıratal-leziyne en’amte aleyhim, ğayril-mağdubi aleyhim ve leddalliyn. Amin.

 

Bitince “Allahü Ekber” diyerek rük’a varılır.Üç kere “Sübbahane Rabbiyel azıyım” dedikten sonra, ” Semiallahü limen-hamideh” diyerek doğrulunur.Bu anda da ” Rabbena lekelhamd” denir.

Sonra “Allahü Ekber” diyerek Secde ye varılır.Sonra üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” denir.Daha sonra ise “Allahü Ekber” diyerek secde den baş kaldırılıp oturulur.“Sübhanellah” diyecek kadar durur,tekrar “Allahü Ekber” diyerek secdeye varılır. üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” derim.Sonra “Allahü Ekber”

Diyerek ayağa kalkılır.( Kıyam )

 

 

Yalnız besmele çeker ve FATİHA süresini okurum.

 

Bismillahir-Rahmanir-Rahim.Elhamdü lillahi Rabbil-alemiyn. Errahmanir-Rahiym.Maliki yevmiddiyn. İyyake na’büdü ve iyyakenes’teıyn.İhdinessıratal-müstekıym.Sıratal-leziyne en’amte aleyhim, ğayril-mağdubi aleyhim ve leddalliyn. Amin.

 

Bitince “Allahü Ekber” diyerek rük’a varılır.Üç kere “Sübbahane Rabbiyel azıyım” dedikten sonra, ” Semiallahü limen-hamideh” diyerek doğrulunur.Bu anda da ” Rabbena lekelhamd” denir.

Sonra “Allahü Ekber” diyerek Secde ye varılır.Sonra üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” denir.Daha sonra ise “Allahü Ekber” diyerek secde den baş kaldırılıp oturulur. ETTEHİYYATÜ ve ardından ALLAHÜMME SALLİ ve BARİK duaları okunur.

 

“Ettehiyyatü illahi ves-salavatü vet-tayyibatü es-selamü aleyke eyyühen-nebiyyü ve rahmetüllahi ve berakatüh.Es-selamü aleyna ve alaibadillahis-saliyn.Eşhedü enla ilahe illallah,ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resülüh.”

 

“Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin.Kema sallyete ala İbrahiyme ve ala ali İbrahiyme inneke hamiydün Meciyd.

Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin.Kema barekte ala İbrahiyme ve ala ali İbrahiyme-inneke hamiydün Meciyd.

Rabbena aaatina fiddünya haseneten ve Fil-ahirati haseneten ve kına azabennar.Birhmetike ya Erhamerrahimin.Rabbenağfırli veli valideyye velil-mü’minine yevmeyekümul hisab.Birahmetike ya erhamerrahimin!

 

Dualar bitince önce sağ tarafıma yüzümü çevirerek… “Esselamü aleyküm ve rahmetüllah” der sonra sol tarafıma başımı çevirerek… “Esselamü aleyküm ve rahmetüllah” diyerek selam veririm.Sonrada “Allahümme entesselamü ve min kes-selam, tebarekte ya Zel Celali vel-ikram” denir.Böylece öğle namazının farzı bitmiş olur.

 

 

 

ÖLEN NAMAZININ SON İKİ SÜNNETİ.

 

Önce niyet edilir. ” Niyet ettim Allah rızası için bu günki öğle namazının iki rekat son sünnetine.”

 

Sonra baş parmak uçları kulağın yumuşağına değecek şekilde eller kaldırılır ve Allahu ekber denir.

Sağ elimin avucunu sol elimin üzerine koyar bağlarım.Eller göbek altında bağlı olacak şekilde.

Önce SUBHANEKE okunur.

 

Sübhanekel-lahümme ve bi-hamdike ve la ilahe gayruk.

 

Sonra EÜZÜ BESMELE çeker ELHAMI yani FATİHA yı okur Amin denir.

 

Eüzü billahimineş-şeytanir-racim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim.Elhamdü lillahi Rabbil-alemiyn. Errahmanir-Rahiym.Maliki yevmiddiyn. İyyake na’büdü ve iyyakenes’teıyn.İhdinessıratal-müstekıym.Sıratal-leziyne en’amte aleyhim, ğayril-mağdubi aleyhim ve leddalliyn. Amin.

Daha sonra FELAK süresi okunur.

 

“Kul eüzü bi-Rabbil-felak.Min şerri ma halak.Ve min şerri gasikın iza vekab.Ve min şerrin-neffasati filukad.Ve min şerri hasidin iza-hased.”

 

Bitince “Allahü Ekber” diyerek rük’a varılır.Üç kere “Sübbahane Rabbiyel azıyım” dedikten sonra, ” Semiallahü limen-hamideh” diyerek doğrulunur.Bu anda da ” Rabbena lekelhamd” denir.

Sonra “Allahü Ekber” diyerek Secde ye varılır.Sonra üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” denir.Daha sonra ise “Allahü Ekber” diyerek secde den baş kaldırılıp oturulur.“Sübhanellah” diyecek kadar durur,tekrar “Allahü Ekber” diyerek secdeye varılır. üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” derim.Sonra “Allahü Ekber”

Diyerek ayağa kalkılır.( Kıyam )

 

 

Yalnız besmele çeker ve FATİHA süresi okunur.Amin denir ve NAS süresi okunur.

 

Bismillahir-Rahmanir-Rahim.Elhamdü lillahi Rabbil-alemiyn. Errahmanir-Rahiym.Maliki yevmiddiyn. İyyake na’büdü ve iyyakenes’teıyn.İhdinessıratal-müstekıym.Sıratal-leziyne en’amte aleyhim, ğayril-mağdubi aleyhim ve leddalliyn. Amin.

 

NAS Sresi

 

“Kul eüzü bi-Rabbinnas.Melikin-nas.İlahin-nas Min şerril-ves’vasil-hannas.Ellezy yüvus’visü fiy sudurin-nas.Minel-cinneti ven-nas.”

 

Bitince “Allahü Ekber” diyerek rük’a varılır.Üç kere “Sübbahane Rabbiyel azıyım” dedikten sonra, ” Semiallahü limen-hamideh” diyerek doğrulunur.Bu anda da ” Rabbena lekelhamd” denir.

Sonra “Allahü Ekber” diyerek Secde ye varılır.Sonra üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” denir.Daha sonra ise “Allahü Ekber” diyerek secde den baş kaldırılıp oturulur. ETTEHİYYATÜ ve ardından ALLAHÜMME SALLİ ve BARİK duaları okunur.

 

 

 

“Ettehiyyatü illahi ves-salavatü vet-tayyibatü es-selamü aleyke eyyühen-nebiyyü ve rahmetüllahi ve berakatüh.Es-selamü aleyna ve alaibadillahis-saliyn.Eşhedü enla ilahe illallah,ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resülüh.”

 

“Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin.Kema sallyete ala İbrahiyme ve ala ali İbrahiyme inneke hamiydün Meciyd.

Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin.Kema barekte ala İbrahiyme ve ala ali İbrahiyme-inneke hamiydün Meciyd.

Rabbena aaatina fiddünya haseneten ve Fil-ahirati haseneten ve kına azabennar.Birhmetike ya Erhamerrahimin.Rabbenağfırli veli valideyye velil-mü’minine yevmeyekümul hisab.Birahmetike ya erhamerrahimin!

 

Dualar bitince önce sağ tarafıma yüzümü çevirerek… “Esselamü aleyküm ve rahmetüllah” der sonra sol tarafıma başımı çevirerekı… “Esselamü aleyküm ve rahmetüllah” diyerek selam veririm.Sonrada

“Allahümme entesselamü ve min kes-selam, tebarekte ya Zel Celali vel-ikram” denir.Böylece öğlen namazının son iki sünneti bitmiş olur.Böylece öğlen namazı biter….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İKİNDİ NAMAZI

 

İkindi namazı sekiz rekattır.Önce dört rekat Sünnet sonra da dört rekat farz kılınır.

Önce niyet edilir. ” Niyet ettim Allah rızası için ikindi namazının döret rekat sünnetini kılmağa.”

 

Kıyama durup, “Allahu ekber” diyerek tekbirimi alırım.Sonra ellerimi göbek altına bağlayıı ( Kıreat )

SUBHANEKE süresini okurım.Sonrada EÜZÜ BESMELE çeker FATİHA Süresini okurum.

 

Sübhanekel-lahümme ve bi-hamdike ve la ilahe gayruk. Eüzü billahimineş-şeytanir-racim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim.Elhamdü lillahi Rabbil-alemiyn. Errahmanir-Rahiym.Maliki yevmiddiyn. İyyake na’büdü ve iyyakenes’teıyn.İhdinessıratal-müstekıym.Sıratal-leziyne en’amte aleyhim, ğayril-mağdubi aleyhim ve leddalliyn. Amin.

 

Daha sonra ise FİL süresini okurum.

 

Elem tera keyfe fe’ale Rabbüke bi’eshabil-fiyl.Elem yac’al keydehüm fiy tadliylin ve arsele aleyhim tayran ebabiyle termiyhim bihicaratin min sicciyl.Fa’ce’alehüm ke’asfin me’kul.

 

Bitince “Allahü Ekber” diyerek rük’a varılır.Üç kere “Sübbahane Rabbiyel azıyım” dedikten sonra, ” Semiallahü limen-hamideh” diyerek doğrulunur.Bu anda da ” Rabbena lekelhamd” denir.

Sonra “Allahü Ekber” diyerek Secde ye varılır.Sonra üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” denir.Daha sonra ise “Allahü Ekber” diyerek secde den baş kaldırılıp oturulur.“Sübhanellah” diyecek kadar durur,tekrar “Allahü Ekber” diyerek secdeye varılır. üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” derim.Sonra “Allahü Ekber”

Diyerek ayağa kalkılır.( Kıyam )

 

Daha sonra besmele çekilerek Fatiha süresi okunur.

 

Bismillahir-Rahmanir-Rahim.Elhamdü lillahi Rabbil-alemiyn. Errahmanir-Rahiym.Maliki yevmiddiyn. İyyake na’büdü ve iyyakenes’teıyn.İhdinessıratal-müstekıym.Sıratal-leziyne en’amte aleyhim, ğayril-mağdubi aleyhim ve leddalliyn. Amin.

 

Sonrada KUREYŞ Süresini okunur.

 

Li’ilafi kureyşin,ilafihim rihleteş-şitai vessayf.Fel’yabüdü Rabbe hazel-Beyt. Elleziy et’amahüm

mincuin ve amenehüm min havf.

 

Bitince “Allahü Ekber” diyerek rük’a varılır.Üç kere “Sübbahane Rabbiyel azıyım” dedikten sonra, ” Semiallahü limen-hamideh” diyerek doğrulunur.Bu anda da ” Rabbena lekelhamd” denir.

Sonra “Allahü Ekber” diyerek Secde ye varılır.Sonra üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” denir.Daha sonra ise “Allahü Ekber” diyerek secde den baş kaldırılıp oturulur.“Sübhanellah” diyecek kadar durur,tekrar “Allahü Ekber” diyerek secdeye varılır. üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” derim.Sonra “Allahü Ekber”

Diyerek ayağa kalkılır.( Kıyam )

 

 

Kıyama durup, “Allahu ekber” diyerek tekbirimi alırım.Sonra ellerimi göbek altına bağlayıı ( Kıreat )

SUBHANEKE süresini okurım.Sonrada EÜZÜ BESMELE çeker FATİHA Süresini okurum.

 

Sübhanekel-lahümme ve bi-hamdike ve la ilahe gayruk. Eüzü billahimineş-şeytanir-racim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim.Elhamdü lillahi Rabbil-alemiyn. Errahmanir-Rahiym.Maliki yevmiddiyn. İyyake na’büdü ve iyyakenes’teıyn.İhdinessıratal-müstekıym.Sıratal-leziyne en’amte aleyhim, ğayril-mağdubi aleyhim ve leddalliyn. Amin.

 

 

Dua bitince MAUN süresini okurum.

 

Era’ eytellez iy yükezzibü biddiyn.Fe’zalikellezy yedu’ul-yetiym.Ve la yehuddu ala taamil-miskiyn.Fe-veylül-lil-müsalliynel-leziynehüm an salatihim sahun.Elleziyne hüm yüraüne ve yem-naunel-maun.

 

Bitince “Allahü Ekber” diyerek rük’a varılır.Üç kere “Sübbahane Rabbiyel azıyım” dedikten sonra, ” Semiallahü limen-hamideh” diyerek doğrulunur.Bu anda da ” Rabbena lekelhamd” denir.

Sonra “Allahü Ekber” diyerek Secde ye varılır.Sonra üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” denir.Daha sonra ise “Allahü Ekber” diyerek secde den baş kaldırılıp oturulur.“Sübhanellah” diyecek kadar durur,tekrar “Allahü Ekber” diyerek secdeye varılır. üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” derim.Sonra “Allahü Ekber”

Diyerek ayağa kalkılır.( Kıyam )

 

 

Yalnız Besmele çeker Fatihayı okurum.Sonrada KEVSER süresi okunur.

 

Bismillahir-Rahmanir-Rahim.Elhamdü lillahi Rabbil-alemiyn. Errahmanir-Rahiym.Maliki yevmiddiyn. İyyake na’büdü ve iyyakenes’teıyn.İhdinessıratal-müstekıym.Sıratal-leziyne en’amte aleyhim, ğayril-mağdubi aleyhim ve leddalliyn. Amin.

 

Sonra KEVSER Süresi okunur.

 

İnna atayna kel-kevser.Fesalli lirabbike ven’har. İnne şani-eke hüvel’ebter.

 

Bitince “Allahü Ekber” diyerek rük’a varılır.Üç kere “Sübbahane Rabbiyel azıyım” dedikten sonra, ” Semiallahü limen-hamideh” diyerek doğrulunur.Bu anda da ” Rabbena lekelhamd” denir.

Sonra “Allahü Ekber” diyerek Secde ye varılır.Sonra üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” denir.Daha sonra ise “Allahü Ekber” diyerek secde den baş kaldırılıp oturulur. ETTEHİYYATÜ ve ardından ALLAHÜMME SALLİ ve BARİK duaları okunur.

 

“Ettehiyyatü illahi ves-salavatü vet-tayyibatü es-selamü aleyke eyyühen-nebiyyü ve rahmetüllahi ve berakatüh.Es-selamü aleyna ve alaibadillahis-saliyn.Eşhedü enla ilahe illallah,ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resülüh.”

 

“Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin.Kema sallyete ala İbrahiyme ve ala ali İbrahiyme inneke hamiydün Meciyd.

Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin.Kema barekte ala İbrahiyme ve ala ali İbrahiyme-inneke hamiydün Meciyd.

Rabbena aaatina fiddünya haseneten ve Fil-ahirati haseneten ve kına azabennar.Birhmetike ya Erhamerrahimin.Rabbenağfırli veli valideyye velil-mü’minine yevmeyekümul hisab.Birahmetike ya erhamerrahimin!

 

Dualar bitince önce sağ tarafıma yüzümü çevirerek… “Esselamü aleyküm ve rahmetüllah” der sonra sol tarafıma başımı çevirerekı… “Esselamü aleyküm ve rahmetüllah” diyerek selam veririm.

Sonra ayağa kalkarım Böylece ikindi namazının ilk dört rekat sünnetini kılmış olurum.

 

 

İKİNDİ NAMAZININ FARZI

 

Önce niyet edilir.” Niyet ettim Allah rızası için bu günki ikindi namazının farzını kılmağa”

 

Sonra baş parmak uçları kulağın yumuşağına değecek şekilde eller kaldırılır ve Allahu ekber denir.

Sağ elimin avucunu sol elimin üzerine koyar bağlarım.Eller göbek altında bağlı olacak şekilde.

Önce SUBHANEKE okunur.

 

Sübhanekel-lahümme ve bi-hamdike ve la ilahe gayruk.

 

Sonra EÜZÜ BESMELE çeker ELHAMI yani FATİHA yı okur Amin denir.

 

Eüzü billahimineş-şeytanir-racim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim.Elhamdü lillahi Rabbil-alemiyn. Errahmanir-Rahiym.Maliki yevmiddiyn. İyyake na’büdü ve iyyakenes’teıyn.İhdinessıratal-müstekıym.Sıratal-leziyne en’amte aleyhim, ğayril-mağdubi aleyhim ve leddalliyn. Amin.

 

Daha sonra KAFİRUN süresi okunur.

 

Kul ya eyyühel-kafirune la abüdü ma tabüdün.Ve la entüm abidüne ma abüd.Ve la ene abidün ma ebedtüm.Ve la entüm abidüne ma abüd.Leküm dinüküm veliye din.

 

Bitince “Allahü Ekber” diyerek rük’a varılır.Üç kere “Sübbahane Rabbiyel azıyım” dedikten sonra, ” Semiallahü limen-hamideh” diyerek doğrulunur.Bu anda da ” Rabbena lekelhamd” denir.

Sonra “Allahü Ekber” diyerek Secde ye varılır.Sonra üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” denir.Daha sonra ise “Allahü Ekber” diyerek secde den baş kaldırılıp oturulur.“Sübhanellah” diyecek kadar durur,tekrar “Allahü Ekber” diyerek secdeye varılır. üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” derim.Sonra “Allahü Ekber”

Diyerek ayağa kalkılır.( Kıyam )

 

 

Yalnız besmele çeker ve FATİHA süresini okurum.

 

Bismillahir-Rahmanir-Rahim.Elhamdü lillahi Rabbil-alemiyn. Errahmanir-Rahiym.Maliki yevmiddiyn. İyyake na’büdü ve iyyakenes’teıyn.İhdinessıratal-müstekıym.Sıratal-leziyne en’amte aleyhim, ğayril-mağdubi aleyhim ve leddalliyn. Amin.

 

Dua bitince NASR süresi okunur.

 

İzca ca ..e nasrullahi vel –fethu .Ve raeyten-nase yedhulüne fiy diynillahi efvaca.Fe’sebbih bi’hamdi Rabbike ves’tağfir’hü innehü kane tevvaba.

 

Süre bitince, “Allahü Ekber” diyerek Rüküya varırım.Üç kere “Sübbahane Rabbiyel azıyım” denir.Sonra

” Semiallahü limen-hamideh” der ve doğrulunur. Bu anda da ” Rabbena lekelhamd” denir ve , “Allahü Ekber” diyerek secde ye varılır.Üç kere “Sübbane Rabbiyel-ala” denir.Sonra “Allahü Ekber”

der doğrulup oturulur. “Sübhanellah” diyecek kadar durur,tekrar “Allahü Ekber” diyerek secdeye varılır. üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” derim.Sonra “Allahü Ekber” der doğrulup oturulur.Bu durumda otururken ETTEHİYYATÜ okunur.

“Ettehiyyatü illahi ves-salavatü vet-tayyibatü es-selamü aleyke eyyühen-nebiyyü ve rahmetüllahi ve berakatüh.Es-selamü aleyna ve alaibadillahis-saliyn.Eşhedü enla ilahe illallah,ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resülüh.” Daha sonra “Allahu Ekber”

diyerek ayağa ( Kıyama ) kalkarım.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yalnız besmele çeker ve FATİHA süresini okurum.

 

Bismillahir-Rahmanir-Rahim.Elhamdü lillahi Rabbil-alemiyn. Errahmanir-Rahiym.Maliki yevmiddiyn. İyyake na’büdü ve iyyakenes’teıyn.İhdinessıratal-müstekıym.Sıratal-leziyne en’amte aleyhim, ğayril-mağdubi aleyhim ve leddalliyn. Amin.

 

Bitince “Allahü Ekber” diyerek rük’a varılır.Üç kere “Sübbahane Rabbiyel azıyım” dedikten sonra, ” Semiallahü limen-hamideh” diyerek doğrulunur.Bu anda da ” Rabbena lekelhamd” denir.

Sonra “Allahü Ekber” diyerek Secde ye varılır.Sonra üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” denir.Daha sonra ise “Allahü Ekber” diyerek secde den baş kaldırılıp oturulur.“Sübhanellah” diyecek kadar durur,tekrar “Allahü Ekber” diyerek secdeye varılır. üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” derim.Sonra “Allahü Ekber”

Diyerek ayağa kalkılır.( Kıyam )

 

 

Yalnız besmele çeker ve FATİHA süresini okurum.

 

Bismillahir-Rahmanir-Rahim.Elhamdü lillahi Rabbil-alemiyn. Errahmanir-Rahiym.Maliki yevmiddiyn. İyyake na’büdü ve iyyakenes’teıyn.İhdinessıratal-müstekıym.Sıratal-leziyne en’amte aleyhim, ğayril-mağdubi aleyhim ve leddalliyn. Amin.

 

Bitince “Allahü Ekber” diyerek rük’a varılır.Üç kere “Sübbahane Rabbiyel azıyım” dedikten sonra, ” Semiallahü limen-hamideh” diyerek doğrulunur.Bu anda da ” Rabbena lekelhamd” denir.

Sonra “Allahü Ekber” diyerek Secde ye varılır.Sonra üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” denir.Daha sonra ise “Allahü Ekber” diyerek secde den baş kaldırılıp oturulur. ETTEHİYYATÜ ve ardından ALLAHÜMME SALLİ ve BARİK duaları okunur.

 

“Ettehiyyatü illahi ves-salavatü vet-tayyibatü es-selamü aleyke eyyühen-nebiyyü ve rahmetüllahi ve berakatüh.Es-selamü aleyna ve alaibadillahis-saliyn.Eşhedü enla ilahe illallah,ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resülüh.”

 

“Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin.Kema sallyete ala İbrahiyme ve ala ali İbrahiyme inneke hamiydün Meciyd.

Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin.Kema barekte ala İbrahiyme ve ala ali İbrahiyme-inneke hamiydün Meciyd.

Rabbena aaatina fiddünya haseneten ve Fil-ahirati haseneten ve kına azabennar.Birhmetike ya Erhamerrahimin.Rabbenağfırli veli valideyye velil-mü’minine yevmeyekümul hisab.Birahmetike ya erhamerrahimin!

 

Dualar bitince önce sağ tarafıma yüzümü çevirerek… “Esselamü aleyküm ve rahmetüllah” der sonra sol tarafıma başımı çevirerek… “Esselamü aleyküm ve rahmetüllah” diyerek selam veririm.Sonrada “Allahümme entesselamü ve min kes-selam, tebarekte ya Zel Celali vel-ikram” denir.Böylece ikindi namazının farzı bitmiş olur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKŞAM NAMAZI

 

Akşam namazı beş rekattır.Önce üç rekat farz sonra iki rekat sünnet kılınır.Kamet? getirdikten sonra niyet edilir.”Niyet ettim Allah rızası için bu günki akşam namazının üç rekat farzını kılmağa.”

 

Sonra baş parmak uçları kulağın yumuşağına değecek şekilde eller kaldırılır ve Allahu ekber denir.

Sağ elimin avucunu sol elimin üzerine koyar bağlarım.Eller göbek altında bağlı olacak şekilde.

Önce SUBHANEKE okunur.

 

Sübhanekel-lahümme ve bi-hamdike ve la ilahe gayruk.

 

Sonra EÜZÜ BESMELE çeker ELHAMI yani FATİHA yı okur Amin denir.

 

Eüzü billahimineş-şeytanir-racim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim.Elhamdü lillahi Rabbil-alemiyn. Errahmanir-Rahiym.Maliki yevmiddiyn. İyyake na’büdü ve iyyakenes’teıyn.İhdinessıratal-müstekıym.Sıratal-leziyne en’amte aleyhim, ğayril-mağdubi aleyhim ve leddalliyn. Amin.

 

Dua bittikten sonra TEBBET süresini okurum.

 

Tebbet yeda Ebi-lehebin ve tebb.Ma ağna anhü malühü ve ma keseb.Se-yasla naran zate-leheb.Vemraetühü hamma letel-hatab- Fi-Cidiha hablün min-mesed.

 

Bitince “Allahü Ekber” diyerek rük’a varılır.Üç kere “Sübbahane Rabbiyel azıyım” dedikten sonra, ” Semiallahü limen-hamideh” diyerek doğrulunur.Bu anda da ” Rabbena lekelhamd” denir.

Sonra “Allahü Ekber” diyerek Secde ye varılır.Sonra üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” denir.Daha sonra ise “Allahü Ekber” diyerek secde den baş kaldırılıp oturulur.“Sübhanellah” diyecek kadar durur,tekrar “Allahü Ekber” diyerek secdeye varılır. üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” derim.Sonra “Allahü Ekber”

Diyerek ayağa kalkılır.( Kıyam )

 

 

Eller bağlanır.BESMELE çekilir ve FATİHA süresi okunur.“Amin” denir.

 

Bismillahir-Rahmanir-Rahim .Elhamdü lillahi Rabbil-alemiyn. Errahmanir-Rahiym.Maliki yevmiddiyn. İyyake na’büdü ve iyyakenes’teıyn.İhdinessıratal-müstekıym.Sıratal-leziyne en’amte aleyhim, ğayril-mağdubi aleyhim ve leddalliyn. Amin. Ve sonra İHLAS SÜRESİ okunur.

 

Kul hüvellahü ehad.Allahüssamed.Lem yelid ve lem yuled, ve lem yekül-lehü küfüven ehad.

 

Bitince “Allahü Ekber” diyerek rük’a varılır.Üç kere “Sübbahane Rabbiyel azıyım” dedikten sonra, ” Semiallahü limen-hamideh” diyerek doğrulunur.Bu anda da ” Rabbena lekelhamd” denir.

Sonra “Allahü Ekber” diyerek Secde ye varılır.Sonra üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” denir.Daha sonra ise “Allahü Ekber” diyerek secde den baş kaldırılıp oturulur.“Sübhanellah” diyecek kadar durur,tekrar “Allahü Ekber” diyerek secdeye varılır. üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” derim.Sonra “Allahü Ekber”

Diyerek ayağa kalkılır.( Kıyam )

 

 

Yalnız besmele çeker ve FATİHA süresini okurum.

 

Bismillahir-Rahmanir-Rahim.Elhamdü lillahi Rabbil-alemiyn. Errahmanir-Rahiym.Maliki yevmiddiyn. İyyake na’büdü ve iyyakenes’teıyn.İhdinessıratal-müstekıym.Sıratal-leziyne en’amte aleyhim, ğayril-mağdubi aleyhim ve leddalliyn. Amin.

 

Bitince “Allahü Ekber” diyerek rük’a varılır.Üç kere “Sübbahane Rabbiyel azıyım” dedikten sonra, ” Semiallahü limen-hamideh” diyerek doğrulunur.Bu anda da ” Rabbena lekelhamd” denir.

Sonra “Allahü Ekber” diyerek Secde ye varılır.Sonra üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” denir.Daha sonra ise “Allahü Ekber” diyerek secde den baş kaldırılıp oturulur. ETTEHİYYATÜ ve ardından ALLAHÜMME SALLİ ve BARİK duaları okunur.

 

“Ettehiyyatü illahi ves-salavatü vet-tayyibatü es-selamü aleyke eyyühen-nebiyyü ve rahmetüllahi ve berakatüh.Es-selamü aleyna ve alaibadillahis-saliyn.Eşhedü enla ilahe illallah,ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resülüh.”

 

“Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin.Kema sallyete ala İbrahiyme ve ala ali İbrahiyme inneke hamiydün Meciyd.

Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin.Kema barekte ala İbrahiyme ve ala ali İbrahiyme-inneke hamiydün Meciyd.

Rabbena aaatina fiddünya haseneten ve Fil-ahirati haseneten ve kına azabennar.Birhmetike ya Erhamerrahimin.Rabbenağfırli veli valideyye velil-mü’minine yevmeyekümul hisab.Birahmetike ya erhamerrahimin!

 

Dualar bitince önce sağ tarafıma yüzümü çevirerek… “Esselamü aleyküm ve rahmetüllah” der sonra sol tarafıma başımı çevirerek… “Esselamü aleyküm ve rahmetüllah” diyerek selam veririm.Sonrada “Allahümme entesselamü ve min kes-selam, tebarekte ya Zel Celali vel-ikram” denir.Böylece akşam namazının farzı bitmiş olur.

 

 

AKŞAM NAMAZININ SÜNNETİ

 

” Niyet ettim Allah rızası için akşam namazının iki rekat sünnetini kılmağa ”

Sonra baş parmak uçları kulağın yumuşağına değecek şekilde eller kaldırılır ve Alla hu ekber denir.

Sağ elimin avucunu sol elimin üzerine koyar bağlarım.Eller göbek altında bağlı olacak şekilde.

Önce SUBHANEKE okunur.

 

Sübhanekel-lahümme ve bi-hamdike ve la ilahe gayruk.

 

Sonra EÜZÜ BESMELE çeker ELHAMI yani FATİHA yı okur Amin denir.

 

Eüzü billahimineş-şeytanir-racim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim.Elhamdü lillahi Rabbil-alemiyn. Errahmanir-Rahiym.Maliki yevmiddiyn. İyyake na’büdü ve iyyakenes’teıyn.İhdinessıratal-müstekıym.Sıratal-leziyne en’amte aleyhim, ğayril-mağdubi aleyhim ve leddalliyn. Amin.

 

Sonra KEVSER Süresi okunur.

 

İnna atayna kel-kevser.Fesalli lirabbike ven’har. İnne şani-eke hüvel’ebter.

 

Bitince “Allahü Ekber” diyerek rük’a varılır.Üç kere “Sübbahane Rabbiyel azıyım” dedikten sonra, ” Semiallahü limen-hamideh” diyerek doğrulunur.Bu anda da ” Rabbena lekelhamd” denir.

Sonra “Allahü Ekber” diyerek Secde ye varılır.Sonra üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” denir.Daha sonra ise “Allahü Ekber” diyerek secde den baş kaldırılıp oturulur.“Sübhanellah” diyecek kadar durur,tekrar “Allahü Ekber” diyerek secdeye varılır. üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” derim.Sonra “Allahü Ekber”

Diyerek ayağa kalkılır.( Kıyam )

 

 

 

Eller bağlanır.BESMELE çekilir ve FATİHA süresi okunur.“Amin” denir.

 

Bismillahir-Rahmanir-Rahim .Elhamdü lillahi Rabbil-alemiyn. Errahmanir-Rahiym.Maliki yevmiddiyn. İyyake na’büdü ve iyyakenes’teıyn.İhdinessıratal-müstekıym.Sıratal-leziyne en’amte aleyhim, ğayril-mağdubi aleyhim ve leddalliyn. Amin. Ve sonra İHLAS SÜRESİ okunur.

 

Kul hüvellahü ehad.Allahüssamed.Lem yelid ve lem yuled, ve lem yekül-lehü küfüven ehad.

 

Süre bitince, “Allahü Ekber” diyerek Rüküya varırım.Üç kere “Sübbahane Rabbiyel azıyım” denir.Sonra

” Semiallahü limen-hamideh” der ve doğrulunur. Bu anda da ” Rabbena lekelhamd” denir ve , “Allahü Ekber” diyerek secde ye varılır.Üç kere “Sübbane Rabbiyel-ala” denir.Sonra “Allahü Ekber”

der doğrulup oturulur. “Sübhanellah” diyecek kadar durur,tekrar “Allahü Ekber” diyerek secdeye varılır. üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” derim.Sonra “Allahü Ekber” der doğrulup oturulur.Bu durumda otururken ETTEHİYYATÜ ve ardından ALLAHÜMME SALLİ ve BARİK duaları okunur.

 

“Ettehiyyatü illahi ves-salavatü vet-tayyibatü es-selamü aleyke eyyühen-nebiyyü ve rahmetüllahi ve berakatüh.Es-selamü aleyna ve alaibadillahis-saliyn.Eşhedü enla ilahe illallah,ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resülüh.”

 

“Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin.Kema sallyete ala İbrahiyme ve ala ali İbrahiyme inneke hamiydün Meciyd.

Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin.Kema barekte ala İbrahiyme ve ala ali İbrahiyme-inneke hamiydün Meciyd.

Rabbena aaatina fiddünya haseneten ve Fil-ahirati haseneten ve kına azabennar.Birhmetike ya Erhamerrahimin.Rabbenağfırli veli valideyye velil-mü’minine yevmeyekümul hisab.Birahmetike ya erhamerrahimin!

 

Dualar bitince önce sağ tarafıma yüzümü çevirerek… “Esselamü aleyküm ve rahmetüllah” der sonra sol tarafıma başımı çevirerekı… “Esselamü aleyküm ve rahmetüllah” diyerek selam veririm.Sonrada

“Allahümme entesselamü ve min kes-selam, tebarekte ya Zel Celali vel-ikram” denir.Böylece akşam namazının sünneti bitmiş olur.Akşam namazı böylece sona ermiş olur.

 

 

YATISI NAMAZI

 

Yatısı namazı onüç rekattır.Önce dört rekat sünnet, sonra dört rekat farz kılınır.Farz dan sonra iki rekat sünnet, sonrada üç rekat vitirnamazı ( Salat-i vitir ) kılınır.

İlk döret rekat sünnet için niyet edilir.” Niyet ettim Allah rızası için yatsı namazının dört rekat ilk sünnetini kılmağa”

 

Kıyama durup, “Allahu ekber” diyerek tekbirimi alırım.Sonra ellerimi göbek altına bağlayıı ( Kıreat )

SUBHANEKE süresini okurım.Sonrada EÜZÜ BESMELE çeker FATİHA Süresini okurum.

 

Sübhanekel-lahümme ve bi-hamdike ve la ilahe gayruk. Eüzü billahimineş-şeytanir-racim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim.Elhamdü lillahi Rabbil-alemiyn. Errahmanir-Rahiym.Maliki yevmiddiyn. İyyake na’büdü ve iyyakenes’teıyn.İhdinessıratal-müstekıym.Sıratal-leziyne en’amte aleyhim, ğayril-mağdubi aleyhim ve leddalliyn. Amin.

 

Daha sonra ise FİL süresini okurum.

 

Elem tera keyfe fe’ale Rabbüke bi’eshabil-fiyl.Elem yac’al keydehüm fiy tadliylin ve arsele aleyhim tayran ebabiyle termiyhim bihicaratin min sicciyl.Fa’ce’alehüm ke’asfin me’kul.

 

Bitince “Allahü Ekber” diyerek rük’a varılır.Üç kere “Sübbahane Rabbiyel azıyım” dedikten sonra, ” Semiallahü limen-hamideh” diyerek doğrulunur.Bu anda da ” Rabbena lekelhamd” denir.

Sonra “Allahü Ekber” diyerek Secde ye varılır.Sonra üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” denir.Daha sonra ise “Allahü Ekber” diyerek secde den baş kaldırılıp oturulur.“Sübhanellah” diyecek kadar durur,tekrar “Allahü Ekber” diyerek secdeye varılır. üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” derim.Sonra “Allahü Ekber”

Diyerek ayağa kalkılır.( Kıyam )

 

Daha sonra besmele çekilerek Fatiha süresi okunur.

 

Bismillahir-Rahmanir-Rahim.Elhamdü lillahi Rabbil-alemiyn. Errahmanir-Rahiym.Maliki yevmiddiyn. İyyake na’büdü ve iyyakenes’teıyn.İhdinessıratal-müstekıym.Sıratal-leziyne en’amte aleyhim, ğayril-mağdubi aleyhim ve leddalliyn. Amin.

 

Sonrada KUREYŞ Süresini okunur.

 

Li’ilafi kureyşin,ilafihim rihleteş-şitai vessayf.Fel’yabüdü Rabbe hazel-Beyt. Elleziy et’amahüm

mincuin ve amenehüm min havf.

 

Bitince “Allahü Ekber” diyerek rük’a varılır.Üç kere “Sübbahane Rabbiyel azıyım” dedikten sonra, ” Semiallahü limen-hamideh” diyerek doğrulunur.Bu anda da ” Rabbena lekelhamd” denir.

Sonra “Allahü Ekber” diyerek Secde ye varılır.Sonra üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” denir.Daha sonra ise “Allahü Ekber” diyerek secde den baş kaldırılıp oturulur.“Sübhanellah” diyecek kadar durur,tekrar “Allahü Ekber” diyerek secdeye varılır. üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” derim.Sonra “Allahü Ekber”

Diyerek ayağa kalkılır.( Kıyam )

 

 

Kıyama durup, “Allahu ekber” diyerek tekbirimi alırım.Sonra ellerimi göbek altına bağlayıı ( Kıreat )

SUBHANEKE süresini okurım.Sonrada EÜZÜ BESMELE çeker FATİHA Süresini okurum.

 

Sübhanekel-lahümme ve bi-hamdike ve la ilahe gayruk. Eüzü billahimineş-şeytanir-racim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim.Elhamdü lillahi Rabbil-alemiyn. Errahmanir-Rahiym.Maliki yevmiddiyn. İyyake na’büdü ve iyyakenes’teıyn.İhdinessıratal-müstekıym.Sıratal-leziyne en’amte aleyhim, ğayril-mağdubi aleyhim ve leddalliyn. Amin.

 

 

Dua bitince MAUN süresini okurum.

 

Era’ eytellez iy yükezzibü biddiyn.Fe’zalikellezy yedu’ul-yetiym.Ve la yehuddu ala taamil-miskiyn.Fe-veylül-lil-müsalliynel-leziynehüm an salatihim sahun.Elleziyne hüm yüraüne ve yem-naunel-maun.

 

Bitince “Allahü Ekber” diyerek rük’a varılır.Üç kere “Sübbahane Rabbiyel azıyım” dedikten sonra, ” Semiallahü limen-hamideh” diyerek doğrulunur.Bu anda da ” Rabbena lekelhamd” denir.

Sonra “Allahü Ekber” diyerek Secde ye varılır.Sonra üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” denir.Daha sonra ise “Allahü Ekber” diyerek secde den baş kaldırılıp oturulur.“Sübhanellah” diyecek kadar durur,tekrar “Allahü Ekber” diyerek secdeye varılır. üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” derim.Sonra “Allahü Ekber”

Diyerek ayağa kalkılır.( Kıyam )

 

 

 

 

Yalnız Besmele çeker Fatihayı okurum.Sonrada KEVSER süresi okunur.

 

Bismillahir-Rahmanir-Rahim.Elhamdü lillahi Rabbil-alemiyn. Errahmanir-Rahiym.Maliki yevmiddiyn. İyyake na’büdü ve iyyakenes’teıyn.İhdinessıratal-müstekıym.Sıratal-leziyne en’amte aleyhim, ğayril-mağdubi aleyhim ve leddalliyn. Amin.

 

Sonra KEVSER Süresi okunur.

 

İnna atayna kel-kevser.Fesalli lirabbike ven’har. İnne şani-eke hüvel’ebter.

 

Bitince “Allahü Ekber” diyerek rük’a varılır.Üç kere “Sübbahane Rabbiyel azıyım” dedikten sonra, ” Semiallahü limen-hamideh” diyerek doğrulunur.Bu anda da ” Rabbena lekelhamd” denir.

Sonra “Allahü Ekber” diyerek Secde ye varılır.Sonra üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” denir.Daha sonra ise “Allahü Ekber” diyerek secde den baş kaldırılıp oturulur. ETTEHİYYATÜ ve ardından ALLAHÜMME SALLİ ve BARİK duaları okunur.

 

“Ettehiyyatü illahi ves-salavatü vet-tayyibatü es-selamü aleyke eyyühen-nebiyyü ve rahmetüllahi ve berakatüh.Es-selamü aleyna ve alaibadillahis-saliyn.Eşhedü enla ilahe illallah,ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resülüh.”

 

“Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin.Kema sallyete ala İbrahiyme ve ala ali İbrahiyme inneke hamiydün Meciyd.

Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin.Kema barekte ala İbrahiyme ve ala ali İbrahiyme-inneke hamiydün Meciyd.

Rabbena aaatina fiddünya haseneten ve Fil-ahirati haseneten ve kına azabennar.Birhmetike ya Erhamerrahimin.Rabbenağfırli veli valideyye velil-mü’minine yevmeyekümul hisab.Birahmetike ya erhamerrahimin!

 

Dualar bitince önce sağ tarafıma yüzümü çevirerek… “Esselamü aleyküm ve rahmetüllah” der sonra sol tarafıma başımı çevirerekı… “Esselamü aleyküm ve rahmetüllah” diyerek selam veririm.

Sonra ayağa kalkarım Böylece yatsı namazının ilk dört rekat sünnetini kılmış olurum.

 

 

YATSI NAMAZININ FARZI

 

Önce niyet edilir.” Niyet ettim Allah rızası için yatsı namazının farzını kılmağa”

 

Sonra baş parmak uçları kulağın yumuşağına değecek şekilde eller kaldırılır ve Allahu ekber denir.

Sağ elimin avucunu sol elimin üzerine koyar bağlarım.Eller göbek altında bağlı olacak şekilde.

Önce SUBHANEKE okunur.

 

Sübhanekel-lahümme ve bi-hamdike ve la ilahe gayruk.

 

Sonra EÜZÜ BESMELE çeker ELHAMI yani FATİHA yı okur Amin denir.

 

Eüzü billahimineş-şeytanir-racim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim.Elhamdü lillahi Rabbil-alemiyn. Errahmanir-Rahiym.Maliki yevmiddiyn. İyyake na’büdü ve iyyakenes’teıyn.İhdinessıratal-müstekıym.Sıratal-leziyne en’amte aleyhim, ğayril-mağdubi aleyhim ve leddalliyn. Amin.

 

 

 

 

Daha sonra KAFİRUN süresi okunur.

 

Kul ya eyyühel-kafirune la abüdü ma tabüdün.Ve la entüm abidüne ma abüd.Ve la ene abidün ma ebedtüm.Ve la entüm abidüne ma abüd.Leküm dinüküm veliye din.

 

Bitince “Allahü Ekber” diyerek rük’a varılır.Üç kere “Sübbahane Rabbiyel azıyım” dedikten sonra, ” Semiallahü limen-hamideh” diyerek doğrulunur.Bu anda da ” Rabbena lekelhamd” denir.

Sonra “Allahü Ekber” diyerek Secde ye varılır.Sonra üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” denir.Daha sonra ise “Allahü Ekber” diyerek secde den baş kaldırılıp oturulur.“Sübhanellah” diyecek kadar durur,tekrar “Allahü Ekber” diyerek secdeye varılır. üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” derim.Sonra “Allahü Ekber”

Diyerek ayağa kalkılır.( Kıyam )

 

 

Yalnız besmele çeker ve FATİHA süresini okurum.

 

Bismillahir-Rahmanir-Rahim.Elhamdü lillahi Rabbil-alemiyn. Errahmanir-Rahiym.Maliki yevmiddiyn. İyyake na’büdü ve iyyakenes’teıyn.İhdinessıratal-müstekıym.Sıratal-leziyne en’amte aleyhim, ğayril-mağdubi aleyhim ve leddalliyn. Amin.

 

Dua bitince NASR süresi okunur.

 

İzca ca ..e nasrullahi vel –fethu .Ve raeyten-nase yedhulüne fiy diynillahi efvaca.Fe’sebbih bi’hamdi Rabbike ves’tağfir’hü innehü kane tevvaba.

 

Süre bitince, “Allahü Ekber” diyerek Rüküya varırım.Üç kere “Sübbahane Rabbiyel azıyım” denir.Sonra

” Semiallahü limen-hamideh” der ve doğrulunur. Bu anda da ” Rabbena lekelhamd” denir ve , “Allahü Ekber” diyerek secde ye varılır.Üç kere “Sübbane Rabbiyel-ala” denir.Sonra “Allahü Ekber”

der doğrulup oturulur. “Sübhanellah” diyecek kadar durur,tekrar “Allahü Ekber” diyerek secdeye varılır. üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” derim.Sonra “Allahü Ekber” der doğrulup oturulur.Bu durumda otururken ETTEHİYYATÜ okunur.

“Ettehiyyatü illahi ves-salavatü vet-tayyibatü es-selamü aleyke eyyühen-nebiyyü ve rahmetüllahi ve berakatüh.Es-selamü aleyna ve alaibadillahis-saliyn.Eşhedü enla ilahe illallah,ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resülüh.” Daha sonra “Allahu Ekber”

diyerek ayağa ( Kıyama ) kalkarım.

 

 

 

Yalnız besmele çeker ve FATİHA süresini okurum.

 

Bismillahir-Rahmanir-Rahim.Elhamdü lillahi Rabbil-alemiyn. Errahmanir-Rahiym.Maliki yevmiddiyn. İyyake na’büdü ve iyyakenes’teıyn.İhdinessıratal-müstekıym.Sıratal-leziyne en’amte aleyhim, ğayril-mağdubi aleyhim ve leddalliyn. Amin.

 

Bitince “Allahü Ekber” diyerek rük’a varılır.Üç kere “Sübbahane Rabbiyel azıyım” dedikten sonra, ” Semiallahü limen-hamideh” diyerek doğrulunur.Bu anda da ” Rabbena lekelhamd” denir.

Sonra “Allahü Ekber” diyerek Secde ye varılır.Sonra üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” denir.Daha sonra ise “Allahü Ekber” diyerek secde den baş kaldırılıp oturulur.“Sübhanellah” diyecek kadar durur,tekrar “Allahü Ekber” diyerek secdeye varılır. üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” derim.Sonra “Allahü Ekber”

Diyerek ayağa kalkılır.( Kıyam )

 

 

 

Yalnız besmele çeker ve FATİHA süresini okurum.

 

Bismillahir-Rahmanir-Rahim.Elhamdü lillahi Rabbil-alemiyn. Errahmanir-Rahiym.Maliki yevmiddiyn. İyyake na’büdü ve iyyakenes’teıyn.İhdinessıratal-müstekıym.Sıratal-leziyne en’amte aleyhim, ğayril-mağdubi aleyhim ve leddalliyn. Amin.

 

Bitince “Allahü Ekber” diyerek rük’a varılır.Üç kere “Sübbahane Rabbiyel azıyım” dedikten sonra, ” Semiallahü limen-hamideh” diyerek doğrulunur.Bu anda da ” Rabbena lekelhamd” denir.

Sonra “Allahü Ekber” diyerek Secde ye varılır.Sonra üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” denir.Daha sonra ise “Allahü Ekber” diyerek secde den baş kaldırılıp oturulur. ETTEHİYYATÜ ve ardından ALLAHÜMME SALLİ ve BARİK duaları okunur.

 

“Ettehiyyatü illahi ves-salavatü vet-tayyibatü es-selamü aleyke eyyühen-nebiyyü ve rahmetüllahi ve berakatüh.Es-selamü aleyna ve alaibadillahis-saliyn.Eşhedü enla ilahe illallah,ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resülüh.”

 

“Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin.Kema sallyete ala İbrahiyme ve ala ali İbrahiyme inneke hamiydün Meciyd.

Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin.Kema barekte ala İbrahiyme ve ala ali İbrahiyme-inneke hamiydün Meciyd.

Rabbena aaatina fiddünya haseneten ve Fil-ahirati haseneten ve kına azabennar.Birhmetike ya Erhamerrahimin.Rabbenağfırli veli valideyye velil-mü’minine yevmeyekümul hisab.Birahmetike ya erhamerrahimin!

 

Dualar bitince önce sağ tarafıma yüzümü çevirerek… “Esselamü aleyküm ve rahmetüllah” der sonra sol tarafıma başımı çevirerek… “Esselamü aleyküm ve rahmetüllah” diyerek selam veririm.Sonrada “Allahümme entesselamü ve min kes-selam, tebarekte ya Zel Celali vel-ikram” denir.Böylece yatsı namazının farzı bitmiş olur.

 

 

YATSI NAMAZININ SON SÜNNETİ

 

Önce niyet edilir.” Niyet ettim Allah rızası için yatsı namazının iki rekat son sünnetini kılmağa.”

 

Sonra baş parmak uçları kulağın yumuşağına değecek şekilde eller kaldırılır ve Alla hu ekber denir.

Sağ elimin avucunu sol elimin üzerine koyar bağlarım.Eller göbek altında bağlı olacak şekilde.

Önce SUBHANEKE okunur.

 

Sübhanekel-lahümme ve bi-hamdike ve la ilahe gayruk.

 

Sonra EÜZÜ BESMELE çeker ELHAMI yani FATİHA yı okur Amin denir.

 

Eüzü billahimineş-şeytanir-racim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim.Elhamdü lillahi Rabbil-alemiyn. Errahmanir-Rahiym.Maliki yevmiddiyn. İyyake na’büdü ve iyyakenes’teıyn.İhdinessıratal-müstekıym.Sıratal-leziyne en’amte aleyhim, ğayril-mağdubi aleyhim ve leddalliyn. Amin.

 

Sonra KEVSER Süresi okunur.

 

İnna atayna kel-kevser.Fesalli lirabbike ven’har. İnne şani-eke hüvel’ebter.

 

Bitince “Allahü Ekber” diyerek rük’a varılır.Üç kere “Sübbahane Rabbiyel azıyım” dedikten sonra, ” Semiallahü limen-hamideh” diyerek doğrulunur.Bu anda da ” Rabbena lekelhamd” denir.

Sonra “Allahü Ekber” diyerek Secde ye varılır.Sonra üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” denir.Daha sonra ise “Allahü Ekber” diyerek secde den baş kaldırılıp oturulur.“Sübhanellah” diyecek kadar durur,tekrar “Allahü Ekber” diyerek secdeye varılır. üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” derim.Sonra “Allahü Ekber”

Diyerek ayağa kalkılır.( Kıyam )

 

 

 

Eller bağlanır.BESMELE çekilir ve FATİHA süresi okunur.“Amin” denir.

 

Bismillahir-Rahmanir-Rahim .Elhamdü lillahi Rabbil-alemiyn. Errahmanir-Rahiym.Maliki yevmiddiyn. İyyake na’büdü ve iyyakenes’teıyn.İhdinessıratal-müstekıym.Sıratal-leziyne en’amte aleyhim, ğayril-mağdubi aleyhim ve leddalliyn. Amin. Ve sonra İHLAS SÜRESİ okunur.

 

Kul hüvellahü ehad.Allahüssamed.Lem yelid ve lem yuled, ve lem yekül-lehü küfüven ehad.

 

Süre bitince, “Allahü Ekber” diyerek Rüküya varırım.Üç kere “Sübbahane Rabbiyel azıyım” denir.Sonra

” Semiallahü limen-hamideh” der ve doğrulunur. Bu anda da ” Rabbena lekelhamd” denir ve , “Allahü Ekber” diyerek secde ye varılır.Üç kere “Sübbane Rabbiyel-ala” denir.Sonra “Allahü Ekber”

der doğrulup oturulur. “Sübhanellah” diyecek kadar durur,tekrar “Allahü Ekber” diyerek secdeye varılır. üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” derim.Sonra “Allahü Ekber” der doğrulup oturulur.Bu durumda otururken ETTEHİYYATÜ ve ardından ALLAHÜMME SALLİ ve BARİK duaları okunur.

 

“Ettehiyyatü illahi ves-salavatü vet-tayyibatü es-selamü aleyke eyyühen-nebiyyü ve rahmetüllahi ve berakatüh.Es-selamü aleyna ve alaibadillahis-saliyn.Eşhedü enla ilahe illallah,ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resülüh.”

 

“Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin.Kema sallyete ala İbrahiyme ve ala ali İbrahiyme inneke hamiydün Meciyd.

Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin.Kema barekte ala İbrahiyme ve ala ali İbrahiyme-inneke hamiydün Meciyd.

Rabbena aaatina fiddünya haseneten ve Fil-ahirati haseneten ve kına azabennar.Birhmetike ya Erhamerrahimin.Rabbenağfırli veli valideyye velil-mü’minine yevmeyekümul hisab.Birahmetike ya erhamerrahimin!

 

Dualar bitince önce sağ tarafıma yüzümü çevirerek… “Esselamü aleyküm ve rahmetüllah” der sonra sol tarafıma başımı çevirerekı… “Esselamü aleyküm ve rahmetüllah” diyerek selam veririm.Sonrada

“Allahümme entesselamü ve min kes-selam, tebarekte ya Zel Celali vel-ikram” denir.Böylece yatsı namazının sünneti bitmiş olur.Böylece yatsı namazı bitmiş olur ve Vitir namazına geçilir.

 

 

VİTİR NAMAZI

 

Yatsı namazını takiben kılınır.Üç rekattır.Önce niyet edilir.” Niyet ettim Allah rızası için üç rekat vitir namazı kılmağa.”

 

Sonra baş parmak uçları kulağın yumuşağına değecek şekilde eller kaldırılır ve Alla hu ekber denir.

Sağ elimin avucunu sol elimin üzerine koyar bağlarım.Eller göbek altında bağlı olacak şekilde.

Önce SUBHANEKE okunur.

 

Sübhanekel-lahümme ve bi-hamdike ve la ilahe gayruk.

 

Sonra EÜZÜ BESMELE çeker ELHAMI yani FATİHA yı okur Amin denir.

 

Eüzü billahimineş-şeytanir-racim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim.Elhamdü lillahi Rabbil-alemiyn. Errahmanir-Rahiym.Maliki yevmiddiyn. İyyake na’büdü ve iyyakenes’teıyn.İhdinessıratal-müstekıym.Sıratal-leziyne en’amte aleyhim, ğayril-mağdubi aleyhim ve leddalliyn. Amin.

 

Sonra ASR süresi okunur.

 

Vel’asri innel-insane lefiy husrin illel-lezyne amenü ve amilüs-salihati ve teva savbil-hakkı ve teva savbissabr.

 

Sonra “Allahü Ekber” diyerek Secde ye varılır.Sonra üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” denir.Daha sonra ise “Allahü Ekber” diyerek secde den baş kaldırılıp oturulur.“Sübhanellah” diyecek kadar durur,tekrar “Allahü Ekber” diyerek secdeye varılır. üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” derim.Sonra “Allahü Ekber”

Diyerek ayağa kalkılır.( Kıyam )

 

 

Yalnız besmele çeker ve FATİHA süresini okurum.

 

Bismillahir-Rahmanir-Rahim.Elhamdü lillahi Rabbil-alemiyn. Errahmanir-Rahiym.Maliki yevmiddiyn. İyyake na’büdü ve iyyakenes’teıyn.İhdinessıratal-müstekıym.Sıratal-leziyne en’amte aleyhim, ğayril-mağdubi aleyhim ve leddalliyn. Amin.

 

Dua bitince KEVSER süresini okurum.

 

İnna atayna kel-kevser.Fe’salli liRabbike venhar.İnne şani’eke hüvel-ebter.

 

Bitince “Allahü Ekber” diyerek rük’a varılır.Üç kere “Sübbahane Rabbiyel azıyım” dedikten sonra, ” Semiallahü limen-hamideh” diyerek doğrulunur.Bu anda da ” Rabbena lekelhamd” denir.

Sonra “Allahü Ekber” diyerek Secde ye varılır.Sonra üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” denir.Daha sonra ise “Allahü Ekber” diyerek secde den baş kaldırılıp oturulur. ETTEHİYYATÜ okunur.

 

“Ettehiyyatü illahi ves-salavatü vet-tayyibatü es-selamü aleyke eyyühen-nebiyyü ve rahmetüllahi ve berakatüh.Es-selamü aleyna ve alaibadillahis-saliyn.Eşhedü enla ilahe illallah,ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resülüh.”Allahu ekber” der ve ayağa kalkılır.(KIYAM)

 

 

BESMELE çekilir ve FATİHA süresi okunur.“Amin” denir.

 

Bismillahir-Rahmanir-Rahim .Elhamdü lillahi Rabbil-alemiyn. Errahmanir-Rahiym.Maliki yevmiddiyn. İyyake na’büdü ve iyyakenes’teıyn.İhdinessıratal-müstekıym.Sıratal-leziyne en’amte aleyhim, ğayril-mağdubi aleyhim ve leddalliyn. Amin. Ve sonra İHLAS SÜRESİ okunur.

 

Kul hüvellahü ehad.Allahüssamed.Lem yelid ve lem yuled, ve lem yekül-lehü küfüven ehad.

Dua bitince tekbir getiririm “Allahu ekber” ellerimi kulaklarıma doğru kaldırırbaş parmak uçları kulak yumuşağıma değer ve yine ellerimi göbeğimin altına bağlarım. Ve KUNUT duasını okurum.

 

“Allahümme inna nes’teiynüke ve nes’tağfiruke ve nes’tehdiyke ve nü’minübike ve netübü ileyke ve ne-tevekkelü aleyke ve nüsniy alykel-hayre küllehü neş’küruke ve la nek’füruk.Ve nahleu ve netrukü men yefcü-ruk. Allahümme iyyake na’büdü ve leke nüsalliy ve nescüdü ve ileyke nes’a ve nahfidü nercü rahmeteke ve nahşa azabeke inne azabeke bil-küffari mülhık.

 

Süre bitince, “Allahü Ekber” diyerek Rüküya varırım.Üç kere “Sübbahane Rabbiyel azıyım” denir.Sonra

” Semiallahü limen-hamideh” der ve doğrulunur. Bu anda da ” Rabbena lekelhamd” denir ve , “Allahü Ekber” diyerek secde ye varılır.Üç kere “Sübbane Rabbiyel-ala” denir.Sonra “Allahü Ekber”

der doğrulup oturulur. “Sübhanellah” diyecek kadar durur,tekrar “Allahü Ekber” diyerek secdeye varılır. üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” derim.Sonra “Allahü Ekber” der doğrulup oturulur.Bu durumda otururken ETTEHİYYATÜ ve ardından ALLAHÜMME SALLİ ve BARİK duaları okunur.

 

“Ettehiyyatü illahi ves-salavatü vet-tayyibatü es-selamü aleyke eyyühen-nebiyyü ve rahmetüllahi ve berakatüh.Es-selamü aleyna ve alaibadillahis-saliyn.Eşhedü enla ilahe illallah,ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resülüh.”

 

“Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin.Kema sallyete ala İbrahiyme ve ala ali İbrahiyme inneke hamiydün Meciyd.

Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin.Kema barekte ala İbrahiyme ve ala ali İbrahiyme-inneke hamiydün Meciyd.

Rabbena aaatina fiddünya haseneten ve Fil-ahirati haseneten ve kına azabennar.Birhmetike ya Erhamerrahimin.Rabbenağfırli veli valideyye velil-mü’minine yevmeyekümul hisab.Birahmetike ya erhamerrahimin!

 

Dualar bitince önce sağ tarafıma yüzümü çevirerek… “Esselamü aleyküm ve rahmetüllah” der sonra sol tarafıma başımı çevirerekı… “Esselamü aleyküm ve rahmetüllah” diyerek selam veririm.Sonrada

“Allahümme entesselamü ve min kes-selam, tebarekte ya Zel Celali vel-ikram” denir.Böylece yatsı namazının sünneti bitmiş olur.Böylece vitir namazı bitmiş olur.