Archive for Mayıs 2014

Çalıkuşu Roman Özeti

KİTAP TANITIMI A) BİÇİM YÖNÜNDEN Kitabın adı: ÇALIKUŞU Yazarın adı: REŞAT NURİ GÜNTEKİN Basıldığı yayınevi: İNKILAP YAYINEVİ Sayfa sayısı: 432 Türü: ROMAN Eserin Özeti: Roman, Feride’nin hatıra defteridir. Feride, kendisine yabancı bir şehirde, bir otel odasında hatıralarını yazarken geriye dönerek, çocukluk ve ilk genç kızlık dönemlerini anlatır: Kendi deyimiyle “ bambaşka bir çocuk” olan Feride, […]

CONDİTİONAL SENTENCES- Şart Cümleleri

CONDİTİONAL SENTENCES (Part One) Şart Cümleleri   Şart, birşeyin olabilmesi, yapılabilmesi için başka bir durumun yerine getirilmesi gereği, zorunluluğudur. Şartlı cümleler neden bildiren cümleciklerle ilgilidir. Gerçek olabilecek veya olmayacak bir olayın sonucunu anlatırlar.   Şart cümleleri bir yan cümlecik (clause) ve ana cümle (main clause) den oluşur.   If + yan cümle + ana cümle […]

Conditional Sentences / If-Clauses Type I, II und III

  Conditional Sentences / If-Clauses Type I, II und III Conditional Sentences are also known as Conditional Clauses or If Clauses. They are used to express that the action in the main clause (without if) can only take place if a certain condition (in the clause with if) is fulfilled. There are three types of […]

Cahit Sıtkı Trancı’nın Hayatı ve Sanatı

Hayatı Cahit Sıtkı Tarancı, 1 ocak 1910’da Diyarbakır’ın Camiikebir mahallesinde doğmuştur. Cahit Sıtkı Tarancı Diyarbakır’daki Nümune-i Terakki-i Hamidi Mekteb-i İptidai’de ilköğrenimine başlar ve 1 yıl sonra Mekteb-i Sultani’ye geçer ve ilköğrenimini orada tamamlar. Aile geleneğinden dolayı ortaokulu İstanbul Kadıköy ‘deki Saint-Joseph Lisesinde bitirir. 1928’de Galatasaray Lisesi’ne girer ve orada tanıştığı Ziya Osman Saba ile dostlukları […]

BİYOLOJİDEKİ SON GELİŞMELER

BİYOLOJİDEKİ SON GELİŞMELER   Biyolojik çeşitlilik Dünya üzerinde yaşamın sürdürülmesine olanak tanıyan sağlıklı ve dengeli bir küresel ortamın temelini oluşturur. Bir biyolojik gelişme, biyolojinin tüm çeşitliliğini içerisinde  bulundurur. Bu gelişmeler aşağıda ana başlıkları ile anlatılmaktadır.   EVCİLLEŞTİRME SÜRECİ , KÖPEĞİ İNSANLAŞTIRDI :   Köpek, insana şenpanzeden daha benziyor. Bilim adamları köpeğin ilk olarak hangi tarihte […]

Bitki ve Hayvan Hücreleri

HÜCRENİN YAPISI   Hücre canlıların yapısını oluşturan en küçük canlı birimidir. ilk defa 1665 yılında İngiliz bilim adamı Robert Hook, mantar dokusunda gözleyerek, boşluk anlamına gelen “hücre” sözcüğünü kullanmıştır. Görülen, esasında hücrenin yalnız ölü çeperiydi. Bohemyalı fizyolog Purkinje, hücrenin iç kapsamına protoplazma adini vermiştir. Hücre bilimine ilişkin ilk yayşnlar, bitkilerde Schleiden (1838) ve hayvanlarda Schawann […]

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI

  1914 Avustos’undan 1918 Kasım’ına kadar süren ve çok geniş bir bölgeyi içine alan uluslar arası bir savaştır. Savaşın başlangıcında , ingiltere ve İngiliz Uluslar Topluluğu ülkeleri ile Fransa , Belçika , Rusya , Sırbistan ve savaşa kısa bir süre katılan Japonya İtilaf Devletleri’ni oluşturdu. Bu devletlere daha sonra ABD,İtalya , Romanya , yunanistan ve […]

BİLGİSAYARIN TEMEL KAVRAMLARI

  İkili sayma sistemi ilkelerine göre (0 ve 1) çok hızlı elektronik hesaplama yapabilen araçlara “bilgisayar” denir. Bilgisayar, ona verilen bilgileri “girdi” olarak alır, işledikten sonra “çıktı” olarak sunar. Bir bilgisayar sistemi temel olarak “Yazılım” ve “Donanım” diye iki kısımda incelenebilir. 1. BİLGİSAYARIN DONANIMI Bilgisayar donanımı deyince, bilgisayar sistemine ait fiziksel parçaların bir bütünü anlaşılmalıdır. […]

BESİNLERİN BOZULMA NEDENLERİ VE İŞLENEREK SAKLANMASI

  Yiyeceklerin bozulmasının iki önemli nedeni vardır: 1. Biyolojik etmenler; maya, küf ve bakteri gibi mikroorganizmalar yiyeceğin yapısında değişiklikler yaparak bozulmasına yol açarlar. Enzimlerin düzenlediği kimyasal tepkimeler sonucu, yiyeceğin yapısında oluşan değişiklikler de bozulma nedeni olabilir. 2. Fiziksel etmenler; Besinlere uygulanan hasat, taşıma ve depolama işlemlerinin uygunsuzluğu bozulmalarına neden olur, FAO verilerine göre, üretilen besinin […]

BEDRİ RAHMİ EYÜPOĞLU HAYATI

BEDRİ RAHMİ EYÜPOĞLU 1913 yılında Görele’de doğdu. Ailesinin beş çocuğundan ikincisidir. Trabzon Lisesi’nde okurken, 1927’de bu okula resim öğretmeni atanan Zeki Kocamemi’nin öğrencisi oldu. Onun derslerinin etkisi ve okul müdürünün özendirmesiyle 1929’da İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’ne (şimdi Mimar Sinan Üniversitesi) girdi. Burada Nazmi Ziya ve İbrahim Çallı’nın öğrencisi oldu. 1930’da eğitimini bitirmeden, ağabeyisi Sabahattin Eyüboğlu’nun […]

Bakteri

         Bakteriler monera aleminde yer alan prokaryot (çekirdeksiz) canlılardır.Yeryüzünün hemen hemen tamamına yayılmışlardır.Toprağın 4-5 metre derinliğinden, atmosfere kadar yeryüzünün değişik katmanlarında canlı ve cansız organizmalarda bakteri yada sporları bulunur.                                BAKTERİ HÜCRESİNİN YAPISI Prokaryot olduklarından zarla çevrili çekirdek, mitokondri, kloroplast, endoplazmik retikulum, golgi gibi organelleri yoktur. Ribozom bütün bakterilerin […]

BAKTERİLER

  BOYUTLARI VE BULUNDUKLARI YERLER   Bakteriler mikron cinsinden ölçülür. Bakterilerin büyüklüğü normal bir ökaryot hücredeki mitokondri kadardır. Birçok türün genişliği 0.1 – 4.0 mikron, boyuysa 0.2 – 50 milkron arasında değişir. Bakteriler aşağı yukarı her yerde bulunur. En çok organik atıkların ve suyun bol bulunduğu yerlerde yaşarlar. Yaklaşık 2000 bakteri türü belirlenmiştir ve bunların […]

Bağlaçlar

Tanım   Tek başına anlamı olmayan, anlamca birbiriyle ilgili cümleleri veya cümlede görevdeş sözcük ve söz öbeklerini bağlamaya yarayan kelimelere bağlaç denir..     açıkçası ama ancak bile çünkü dahi dE dE…..dE demek ki fakat gene gerek…gerek(se) ha……..ha hâlbuki hatta hele hem hem de hem…..hem (de) ile ise ister…..ister(se) kâh……….kâh kısacası ki lâkin madem(ki) nasıl […]

AZİZ NESİN HAYATI

  Ne enteresandır ki sonradan çok severek okuduğum Aziz Nesin ile ilk defa 1982 yılında sinema aracılığıyla tanıştım. Nesin’in kitaplarından Zübük, 1980 darbesi sonrası politikacılara karşı nefretin en tepe noktada olduğu bir dönemde filme alınmıştı. Kemal Sunal’ın baş rolünü oynadığı film Nesin’in toplumu ve politikacıları gözlemlemekteki büyük başarısının göstergesiydi. Zübük sonrası yıllarda Aziz Nesin kitaplarının […]

AY VE ÖZELLİKLERİ

  Ay dünyamızın 1/50’si kadardır. Bu sebeple Ay’da yerçekimi azdır(dünyadakinin 1/6’sı kadardır).   Ayda atmosfer yoktur. Bunun sonucunda ; Hava ve su yoktur. Meteorolojik olay (iklim) görülmez. Günlük sıcaklık farkı fazladır. Bu sebeple mekanik çözülme fazladır. Meteorlar doğrudan ay yüzeyine düşer.  Sonuçta büyük krater çukurlukları oluşmuştur. Canlı hayatı yoktur. İç ısısını kaybetmiştir. Bundan dolayı volkanik […]

ATMOSFER KATMANLARI VE BU KATMANLARDA MEYDANA GELEN OLAYLAR

ATMOSFER VE ÖZELLİKLERİ Bileşiminde %78 azot, %21 oksijen, %1 karbondioksit, su buharı, asal gazlar ve tozlar bulunur. Dünya’nın şekline uygun bir biçimi vardır. Saydam bir özelliği olduğundan Güneş ışınlarının düşme açısını değiştirmez. Kalınlığının yeryüzünden itibaren 10.000 km yüksekliğe kadar olduğu tahmin edilmektedir.  ATMOSFERİN FAYDALARI İçindeki su buharı ve gazlar aracılığı ile iklim olaylarının oluşumunu sağlar. […]

Aşık Veysel

ASIK VEYSEL Asiklik geleneginin unutulmaya yüz tuttugu bir zamanda ortaya çikan ve 20.yüzyil Türk Halk siirinin önde gelen simasi olarak kendini kabul ettiren Asik Veysel Satiroglu, 1894 yilinda Sarkisla ilçesine bagli Sivrialan köyünde dogmustur. Babasi Karaca Ahmet, annesi Gülüzar Hatun’ dur. 7 yasina geldiginde gözünün birini yakalandigi çiçek hastaligindan kaybetti. Diger gözüne perde indi. Çok […]

ASİTLER VE BAZLAR

      ASİTLER   Asitler, çözeltiye hidrojen iyonu bırakan bileşiklerdir. Bütün asitler hidrojen (H+) içerir. Genelde;   1- Ekşi bir tada sahiptirler. 2- İndikatörlerin rengini değiştirirler. (Asitler litmus kağıdını kırmızıya çevirirler). 3- Bazlarla reaksiyona girdiklerinde tuz ve su oluştururlar. Bundan başka çok çeşitlilik gösteren başka özellikleri de bulunur. Bu spesifik özellikler, anyon muhtevası ve […]

Aristo ve Platon

ARİSTOTELES( M.Ö. 384-322) Aristo Platon’dan farklı olarak olması gerekenle değil, var olanla ilgilenmiştir. Konumuz ile ilgili olarak en önemli yapıtı Politika’dır. Aristo bu eserinde Yunan sitelerinin yapı ve kurumlarının karşılaştırmalı bir araştırmasını yapmıştır. Aristo insanın toplumsal ve düşünen bir hayvan olduğunu söylemiştir, bununla da insanın toplum hayatı dışında düşünülemeyeceği ve bir başına yaşamını sürdürmeğe; türünün […]

PLATON ve ARİSTOTELES

Aristo ve Platon, insanoğlu için değerli bir yaşamın sadece bir cemiyet içerisinde mümkün olacağına inanır. Cemiyetle, her ikisi de Yunan şehir devletini kastetmektedir. Ancak idealist rasyonalist Platon ile eleştirel, sağduyulu filozof Aristo arasındaki genel karşıtlık iki filozofun toplum görüşlerinde de açığa çıkmaktadır. Platon var olan koşulları aklın talepleri doğrultusunda eleştirir ve siyaseti, bir vazife gibi […]