Archive for Kasım 2010

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ

    ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ   GİRİŞ İnkılâp Tarihi; eski bir devletin yerine yeni bir devletin kurulması olayının sosyo-kültürel, siyasi, hukuki ve iktisadi sebepleriyle birlikte açıklanmasıdır. Yeni kurulan devletin kurumlarıyla birlikte bütün temel özelliklerinin tetkiki, analizi ve anlatımıdır1. Türk İnkılâp Tarihi, inkılâpla yeni ve modern bir devlet kuran milletimizin yakın tarihidir. Bu tarih […]

DÜNDEN BUGÜNE TÜRK MEDENİ KANUNU

TÜRK MEDENİ KANUNU… Tarihçe 1923’den günümüze “Türk Medeni Kanunu”… MEDENİ KANUN: TÜRK HUKUK DEVRİMİNİN SİMGESİ… Türk Medeni Kanunu, Atatürk devrimlerinin temeli, dinsel hukuk düzeninden laik hukuk düzenine geçişin belgesi, bir hukuk ve uygarlık anıtı olarak kabul edilmektedir. Türk Medeni Kanunu, kısaca Medeni Kanun’un geçmişi 1923 yılına dayanmaktadır. Atatürk, 1923 yılında Bursa’da halka yaptığı bir konuşmada […]

GENETİK ALGORİTMALAR

GENETİK ALGORİTMALAR 1. GİRİŞ 1.1 Genel Bilgiler   Modern bilimde veri kümeleri arasındaki ilişkileri, tecrübelerden de faydalanarak belirlemek, üzerinde çokça çalışılan ve araştırılan bir taslaktır. Günümüzdeki araştırma konuları ve problemleri eskiye nazaran çok daha karışıktır. Bu karışıklık problemi etkileyen parametre sayısının fazlalığından ve problemin çözüm kümesinin boyutunun büyümesinden kaynaklanmaktadır. Bundan dolayı elinizdeki verilerin analizi ve […]

Sokaktaki Çocuklara Yönelik Hizmet Modeli

GİRİŞ   Toplumsal ya da bireysel bir sorunun neliğine ilişkin sorulması gereken tüm sorularda sağlanacak isabet yüzdesi, o sorunun çözümü ile alakalı elde edilecek ipuçlarının yakalanabilmesindeki isabet yüzdesiyle paralellik arzeder. Bireysel bir sorunun ortaya çıkışına zemin hazırlayan nedenlerin neler olduğunun teşhisiyle, “neden” sorusunu bireyin bizzat kendisine sorması arasındaki vazgeçilmez iç tutarlılık ilişkisi, toplum için de […]

Organik ve İnorganik Maddeler

İNORGANİK BİLEŞİKLER   C anlıların kendi vücutlarında sentezleyemeyip,dışarıdan hazır aldıkları bileşiklerdir.Hem canlı vücutunda hem de cansız ortamda bulunurlar.Küçük moleküllü olup,devamlı ve yeterince bulunması gerekir.Canlılar bu bileşiklere gereksinim duyar.Besin olarak kullanılan inorganik maddeler “mineraller ve su” sindirilemezler.Enerji vermezler.Bunlar düzenleyici maddelerdir.Karbon elementine sahip olmayan tüm moleküller İnorganik Bileşikler olarak adlandırılr.   1) SU Dünya üzerindeki yaşamın tamamı […]

Selçuk Bey

  Selçuklu Devleti’ne adını veren Selçuk Bey, Aral Gölü ile Hazar Denizi arasına hakim olan Oğuz Devleti’nin komutanlarından Dukak Subaşı’nın oğludur. Babası ölünce, yerine, 18 yaşındaki Selçuk Bey, subaşı oldu. Genç yaşına rağmen, yüksek mevkilere ulaşan Selçuk Bey’in giderek artan itibarı, Oğuz Devleti’nin Yabgusu ve eşini rahatsız edince; Selçuk Bey, kendisine bağlı aşiretiyle birlikte Oğuz […]

Saçlarımız niçin uzuyor?

  Çünkü aksi takdirde berberler işsiz kalırdı! Ha, ha! Şaka bir yana vücudumuzdaki kılların çok önemli görevleri vardır. Saçlarımız başımızı yazın güneşten, kışın soğuktan korurlar. Kaşlarımız terimizin, kirpiklerimiz küçük parçaların gözümüze girmelerine engel olurlar. Burun ve kulaklarımızdaki kıllar tozların girmesini önler. Vücudumuzdaki diğer kıllar ise derimizi serin tutar, ısı kaybım önler. Bizler sadece saçımızın, sakalımızın, […]

PLAN

PLAN       Planlama işin başlangıcı değil, planlama işe başlamadan çok önce yapılmalıdır. Planlamanın öncesi olmaz.     Bizde yok olan planlamanın en önce olmamasıdır.     Faydalı bir plan yapabilmek için ön şart, amacın dört dörtlük ortaya konulmasıdır. Biz amacımızı tam ortaya koyamadığımızdan faydalı bir plan yapamıyoruz.     Amacımızı ortaya koyduktan sonra yapacığımız işi amacımıza göre analiz etmeliyiz. Amaca ulaşabilmek […]