Archive for Haziran 2009

ADİL YARGILANMA HAKKI

    ADİL YARGILANMA HAKKI   İnsan, doğal ortamda karşılaşabileceği tehlikelere ve kötülüklere karşı hayvanlarda bulunan doğal araç ve silahlardan yoksun olarak dünyaya gelir. Yürümeyi, konuşmayı, düşünmeyi ve uygun davranışlarda bulunmayı toplumsal bir yaşam içerisinde edinebilir, geliştirebilir. Bu doğal güçsüzlüğü giderebilmek, varlığını korumak ve geliştirmek; tüm bu sonuçlar içerisinde kendisine bir yaşam kurabilmek için toplumsallaşması […]

Adet Sırasında Cinsel İlişki

Adet Sırasında Cinsel İlişki Genellikle adet kanaması sırasında cinsel ilişki tabu olarak görülür. Bu düşünce, çoğunlukla çok derinlerde gizli, kör inançlara ve adet kanamalarının pis bir olay şeklinde açıklandığı dinsel kurallara dayanır. Biz bu sorunu tıp açısından hareket ederek inceleyeceğiz. Psikolojik uyarılma dışında, kadının bedensel arzulan banyo yapınca olduğu gibi, cinsel organlara kanın toplanmasıyla, doğal […]

A’dan Z’ye Özdeyişler

ATASÖZLERİDÜŞÜNÜRLER BÖLÜMÜ ……………………………………………………………………………………………………………….. Abraham LİNCOLN · Eğer karşınızdaki kişiye, bütün kalbin ve yeteneklerinle yardım etmeyi kabul edebiliyorsan, işte o zaman onu eleştirebilirsin. Bu olumlu eleştiridir. · Tecrübeme göre eğitimsiz kimselerin erdemleri de azdır. · Bana okuduğum kitapların en güzelinin hangisi olduğunu sorarsanız söyleyeyim; Annemdir… · Karşınızdaki adama bütün kalbinizle yardım etmeyi kabul edebilirseniz, işte o […]

AÇILAR

AÇILAR     A)Açı       Aynı doğru üzerinde olmayan, başlangıç noktaları ortak olan iki ışının birleşim kümesine AÇI denir.      Açıyı oluşturan iki ışının kesişim kümesine DIŞ BÖLGE AÇININ KÖŞESİ, bu ışınlara ise AÇININ KOLLARI denir. İÇ BÖLGE     Açılar üç şekilde okunur;   1)Işınların nokta adları alınarak:     (ABC)açısı=(CBA)açısı   2)Sadece başlangıç noktası alınarak:     (B)açısı şeklinde. […]

ACCESS 2000 KİTABI

    İÇİNDEKİLER:                                     SAYFA   ACCESS 2000    3 ARTIK DAHA KOLAY    3 TASARIM GÖRÜNÜMÜNDE SORGU YARATMAK    3 ACCESS 2000    5 VİSUAL BASİC TURK    5 Görünümler    7 Mouse’unuzun sağ düğmesi    7 Yardım    7 Veritabanı Tasarımı    8 Veri ve Alan    8 Kayıt    9 Tablo    9 Tablo Tasarımı    11 Access’te Veritabanı Oluşturma    13 Alan Türleri    13 Türkçe Karakter Kullanırken!    13 Alan Özellikleri    14 Sayılar ve Paralarda Uzunluk    15 Alan Tanımları    17 Arama Sihirbazı    17 Veri Düzenleme (Editing)    18 Görünüm    18 […]

Abdülhak Şinasi Hisar

Abdülhak Şinasi Hisar Abdülhak Şinasi Hisar (İstanbul, 14 Mart 1887 – 3 Mayıs 1963) Çocukluğu, Rumelihisarı, Büyükada ve Çamlıca’da geçti. 1898’de Galatasaray Lisesi’ne girdi; 1905’te Fransa’ya kaçtı. Paris’te École Libre des Sciences Politiques’e devam etti. II. Meşrutiyet’in ilânından (1908) sonra Türkiye’ye döndü. Fransız ve Alman şirketlerinde, Osmanlı Bankası’nda, Reji İdaresi’nde, 1931’den sonra ise Ankara’ya yerleşerek […]

Abdülaziz Han

Abdülaziz Han   Osmanlı padişahlarının otuz ikincisi. Sultan İkinci Mahmud‘un ikinci oğlu ve İslam halifelerinin doksan yedincisidir. 1830 yılında doğdu. Annesi Pertevniyal Sultan Hanımdır. İyi bir tahsil görerek yetiştirildi. Sultan Abdülmecid Hanın vefatından sonra 1861 yılında, 32 yaşında padişah oldu. Abdülaziz Han, güçlü kuvvetli, ata sporlarından güreşe, ciride, ava meraklı, kahraman yapılı bir hükümdardı. Halk […]

ABBASİLER’İN İLK DONEMİNDE YONETİM VE İSLAM

ABBASİLER’İN İLK DONEMİNDE YONETİM VE İSLAM -İSLAM’IN SİYASİ ÇÖKÜŞÜ-     HA.R., GIBB* /trc. Saİm YILMAZ**     İbnü’l-Esir’in, Büveyhi Muizüddevle’nin 946’da Bağdat’ı işgal ettikten sonra karşılaştığını varsaydığı bir problemi okuyucuları için yorumladığı meşhur bir pasajı (VIII, 339) vardır. Duydum (beleğanî) ki: Muizüddevle, halifeliği Abbasiler’in elinden almayı ve Fatımi halifesi el-Muiz li-dinillah el-Alevi’ye veya Ali […]

ABBASİLER

ABBASİLER; Alm. Abbasiden, Fr. Les Abbasides, İng. Abbasides. Peygamber efendimizin amcası hazret-i Abbas’ın soyundan gelen ve Emevilerin yerini alan halifeler sülalesi. Bu hanedana ilk atalarına nisbetle “Haşimiler” de denilmektedir. Abbasilerin iktidara gelmesi, Emevi idaresinden memnun olmayan grupların lider kadrolarının yoğun propagandası ve bunların etrafında toplanan büyük bir kitlenin faaliyeti neticesinde mümkün olmuştur. Gerçekten de Emevi […]

ABBASİLER DÖNEMİ

ABBASİLER DÖNEMİ   Hz. Muhammed, ölümünden önce şöyle demişti: “Ey insanlar, sizin aranızda iki paha biçilmez şey bırakıyorum. Biri Allah’ın kitabı, diğeri Ehlibeytimdir.” Hz. Muhammed, Ehlibeytin kimlerden ibaret olduğu sorusuna da, “Ali’nin, Aktıyl’ın, Cafer’in ve Abbas’ınsoyları” cevabını vermişti. İşte İslam tarihine Abbasiler, Abbasoğulları diye geçenler bu Abbas’ın soyundan gelenlerdi. Yani Abbasiler Ehlibeyt soyundandı. Ümeyyeoğullarını yani […]

AVRUPA BİRLİĞİ TEMEL HAKLAR BİLDİRGESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TEMEL HAKLAR BİLDİRGESİ   (Temel Haklar Şartı, AB vatandaşlarının temel haklarını ve AB’nin vatandaşlarına karşı sorumluluklarını düzenliyor. Belge 13-14 Ekim 2000’de Fransa’nın Biarritz kentinde gerçekleşen AB zirvesinde devlet ve hükümet başkanlarının bilgisine sunuldu ve kabul gördü. Temel Haklar Şartı, 7-8 Aralık’taki “Nice Zirvesi”nde onaylandı. )GİRİŞ Avrupa halkları, aralarında daha yakın bir birlik oluşturmak […]

Atletizm

Pist Yarışları Sürat koşuları Orta mesafe koşuları Uzun mesafe koşuları Bayrak koşuları Engelli koşular Yol Yarışları Maraton Yürüyüş Kır Koşusu Sokak Koşusu Birleşik Yarışlar Dekatlon Heptatlon 1- PİST YARIŞLARI Pist yarışları, genelde 400 m’lik elips biçimindeki pistlerde yapılır. SÜRAT KOŞULARI Pist va alan sporlarında; kısa mesafe atletlerinin bütün güçleriyle koşmasına dayanan, en süratli olanı belirleyen […]

A K U T

A K U T TARİHÇE       Doksanlı yıllar ülkemizde doğa sporuyla ilgilenen insanların sayısındaki artışın belirgin biçimde görüldüğü yıllardı. Bu ilginin yaygınlaşması, beraberinde doğada mahsur kalma, kaybolma gibi çeşitli kazalarda artışı da gündeme getirdi.       1994 yılında Bolkarlar’da kaybolan iki dağcı için düzenlenen arama faaliyeti sırasında yöre insanlarının, Jandarma kuvvetlerinin, Dağcılık Federasyonu’ndan ve çeşitli bölgelerden gelen dağcıların […]

2000 Yılı Tarımsal Araç ve Gereç Sayıları

   Silifke  Anamur  Aydıncık  Bozyazı  Ç.yayla  Erdemli  Gülnar  Mut  Tarsus  Karasaban  1.070  1.600  140  1.620  210     2.100  900  500  Hayvan Pulluğu  2.000  650  280  540  256  350  115  2.400  95  Kullaklı Trak. pul.  1.500  300  60  240  131  1.150  521  1.230  3.520  Dönerli Kul. Tra. Pul. 225                       […]

93 Harbi (1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı)

93 Harbi (1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı)Son asır Türkiye tarihinin dönüm noktalarından birini teşkil eden ve Rumî 1293 tarihine rastladığından, tarihimize “Doksanüç Harbi” diye geçen 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı. Çarlık Rusyası; asırlık emellerini gerçekleştirmek için, Osmanlıları Avrupa’dan atmak, İstanbul’u ele geçirerek sıcak denizlere inmek, Hıristiyanları ve özellikle Slavları korumak bahanesiyle Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmaktaydı. Bu husus, harbin […]

80 SONRASI POLİTİK KÜLTÜR VE YÜKSELEN DEĞERLER

80 SONRASI POLİTİK KÜLTÜR VE YÜKSELEN DEĞERLER;       80 Sonrası Türkiye’de politik kültür değişmiştir.Bu politik kültür değişimine partiler boyutunda bakmak kolaycılıktır, zira bu değişimde toplumsal hareket ve aktörlerin etkiside yadsınamaz.       Bu değişim üç ayrı düzeyde elealınabilir. Politik söylem değişmektedir. Toplumsal aktörlerin devletle kendi aralarındaki ilişkilerinin niteliği ve politik dolayımları değişmektedir. Toplum -devlet ilişkisindeki değişimlerin […]

1995 MATEMATİK OLİMPİYATLARI SORULARI

SORU : Şekilde m(Â) = 58° ve O noktası ABC üçgeninin çevrel çemberinin merkezidir. DC kaç derecedir? A) 32 B) 30 C) 29 D) 28 E) 25     ÇÖZÜM:           Cevap A SORU : Bir dik üçgenin dik kenarları x ve y birim uzunluktadır. Bu dik üçgenin hipotenüsü üzerine dışa […]

GENEL KİMYA 1

GENEL KİMYA 1                  İÇİNDEKİLER Sayfa Giriş 1 BÖLÜM 1. ATOMUN YAPISI ve ÇAĞDAŞ ATOM TEORİLERİ 2 1.1 Dalton Atom Teorisi…………………………………………………… 2 1.2 Thomson Atom Teorisi ………………………………………………… 2 1.3 Rutherford Atom Teorisi ……………………………………………….. 2 1.4 Bohr Atom Teorisi ……………………………………………………… 3 1.5 Elektronların Dağılımı ……………………………………………………4 1.6 Magnetik Özellikler ………………………………………………………4 […]

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLiK VE ÇOCUK BAYRAMI

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLiK VE ÇOCUK BAYRAMI   23 Nisan, Türk ulusu için en önemli günlerden biridir. Neden mi? çünkü, Türk ulusu, Mustafa Kemal’in önderliğinde egemenliğini padişahtan almış ve kendisi kullanmaya baslamıştır. Altı yüz yıl Osmanlı, adıyla Türk halkını yöneten padişahlar, sınırsız yetkilere sahiptiler. Halk padişahın kölesi, topraklar padişahın mülküydü. Padişah, Tanrı’nın yeryüzündeki gölgesi gibi […]

19.YYDA AVRUPA’DA BİLİM VE TEKNİK

19.YYDA AVRUPA’DA BİLİM VE TEKNİK Buhar Makinesi: Fransız fizik bilgini Denis Papin (1647-1714) ile Joujfroy d’Abbans’ın (1751-1832) buhar makinesini gemilere uygulamayı ilk düşünen kişilerdir. Bunlardan Papin, 1707’de, Almanya’da, buhar makinesi gücüyle dönen, dört çarkla işleyen bir gemi hazırlamıştı. Ancak, Munden’li gemiciler, işlerinin ellerinden gitmesi kaygısıyla, bu gemileri parçaladıkları için, Papin’in düşündüğü yenilik sonuçsuz kaldı. Bu […]