2000 Yılı Tarımsal Araç ve Gereç Sayıları

  

Silifke 

Anamur 

Aydıncık 

Bozyazı 

Ç.yayla 

Erdemli 

Gülnar 

Mut 

Tarsus 

Karasaban 

1.070 

1.600 

140 

1.620 

210 

  

2.100 

900 

500 

Hayvan Pulluğu 

2.000 

650 

280 

540 

256 

350 

115 

2.400 

95 

Kullaklı Trak. pul. 

1.500 

300 

60 

240 

131 

1.150 

521 

1.230 

3.520 

Dönerli Kul. Tra. Pul.

225 

  

  

  

  

  

  

  

22 

Ark Pulluğu 

420 

28 

  

  

  

10 

  

  

290 

Diskli Trak Pulluğu 

142 

  

  

  

  

8 

  

35 

645 

Diskli Anız Pul. 

115 

  

  

  

  

1 

  

  

82 

Toprakfrezesi 

85 

35 

  

13 

  

5 

  

10 

16 

Kültüvatör 

300 

80 

  

  

90 

82 

  

536 

3.916 

Merdane 

110 

5 

  

  

  

10 

  

  

227 

Diskli ve Diğer Tırmık 

195 

10 

  

  

  

6 

  

100 

5 

Dişli Tırmık 

42 

  

  

  

  

  

  

  

  

Karma Tırmık 

8 

345 

  

480 

  

  

  

  

  

Ot Tırmık 

65 

  

  

  

  

3 

  

  

  

Hayvanla Çek Çapa M. 

240 

10 

  

  

  

  

  

  

  

Traktörle Çek Çapa M. 

165 

  

  

  

  

10 

  

  

717 

Tahıl Mibzeri 

20

  

  

  

  

2 

  

  

  

Kombine Tahıl Mib. 

9 

  

  

  

  

  

  

  

1232 

Kimyevi Gübre Dağıt. 

320 

  

  

  

  

8 

  

  

1372 

Orak Makinesi 

545 

  

  

  

  

13 

  

80 

  

Biçer Bağlar Mak. 

14 

  

  

  

  

1 

  

  

  

Harman Mak. 

158 

130 

22 

150 

37 

190 

326 

500 

567 

Mısır Slaj Mak. 

2 

2 

  

  

  

2 

  

  

  

Yer Fıstığı Hasat Mak. 

53 

  

  

  

  

  

  

  

1 

Yeni Kırma Mak. 

10 

  

  

  

  

3 

  

  

37 

Sap Keser 

70 

105 

  

  

  

4 

  

  

497 

2000 Yılı Tarımsal Araç ve Gereç Sayıları

  

Silifke 

Anamur 

Aydıncık 

Bozyazı 

Ç.yayla 

Erdemli 

Gülnar 

Mut 

Tarsus 

Sırt Pulverizatörü 

2.100 

2.380 

830 

1.230 

589 

2.600 

1.456 

2.500 

4.168 

Sedyeli Mat. Ato 

33 

15 

15 

20 

4 

  

2 

120 

156 

Kuyruk Mil. Har. Pulver 

240 

270 

15 

120 

45 

531 

161 

850 

232 

Motorlu Pulverizatör 

32 

23 

  

5 

3 

4 

850 

10 

  

Tozlayıcı 

125 

152 

  

260 

  

190 

  

900 

512 

Santrifüj 

510 

885 

38 

72

20 

325 

85 

150 

189 

Motopomp (Elek Motor) 

80 

50 

30 

130 

12 

28 

  

  

194 

Derin kuyu pompa 

105 

15 

1 

40 

  

  

125 

  

996 

Yağmurlama Tesisi 

48 

85 

  

10 

  

  

  

  

236 

Krema Mak. 

150 

230 

  

  

  

1.515 

60 

950 

1.685 

Süt Sağma Mak.(Sabit) 

28 

  

  

  

  

10 

  

800 

33 

Süt Sağma Mak.(Seyyar)

235 

7 

  

  

  

22 

20 

900 

  

Tarım Arabası 

1820 

384 

63 

150 

131 

998 

520 

574 

4642 

Su Tankeri (Tar-Kul.) 

650 

80 

  

40 

  

250 

300 

567 

1314 

Traktör Dört 2534 BG 

37 

6 

  

33 

  

31 

  

  

175 

Traktör Dört 3550 BG 

1120 

315 

50 

187 

56 

790 

501 

1000 

4317 

Traktör Dört 50+ BG

297 

40 

1 

15 

75 

250 

9 

20 

995 

Traktör Tırt 60+ BG 

23 

  

  

  

  

  

  

  

8 

Döven 

6 

  

  

15 

  

  

  

  

  

Sap Döven 

138 

30 

  

  

  

  

  

  

  

Slaj Mak. 

1 

  

  

  

  

2 

  

  

5 

Toplam 

15870 

8427 

1502 

5447 

1691 

7264 

7196 

15352 

34933 

 

İçel ili genelinde çok çeşitli tarım araçları bulunmaktadır. Bu araçaların ilçelere göre dağılımı söyledir. 34933 adet tarım aracına sahip olan Tarsus ilçesi birinci sırada olurken, Silifke ilçesi 15.870 adet araçla ikinci sırada, Mut ilçesi 15352 adet araçla üçüncü, Anamur ilçesi 8427 adet araçla dördüncü, Erdemli 7264 adet araçala beşinci, Gülnar ilçesi 7196 adet araçla altıncı, Bozyazı ilçesi 5447 adet araçla yedinci, Ç.yayla ilçesi 1691 adet araçla sekizinci sırayı alırken, Aydıncık ilçesi 1502 adet araçla dokuzuncu sırayı almaktadır.

 

 

 

 

 

İLÇELERE GÖRE NADASA AYRILAN ALANLAR

 

İLÇELER 

Sebze Bahçeleri Alan (Hek) 

Nadasa Ayrılan Alan (Hek) 

Silifke 

3.893 

1.815 

Anamur 

2.630 

2.663 

Aydıncık 

451 

2.181 

Bozyazı 

690 

5.270 

Çamyayla 

534 

3.000 

Erdemli 

4.261 

5.000 

Gülnar 

451 

2.000 

Mut 

2.046

24.448 

Tarsus 

11.444 

170 

Toplam 

26.395 

46.547 

 

Sebze bahçesinin toplam alanı 62.332 hektardır. Silifke’nin payı ise % 0.16 hektardır.

Nadasa ayrılan kısımda ise toplam alan, 96194 hektardır. Silifke’nin bu alandaki payı ise % 1.88 hektardır.

Sebze Bahçelerinin İçel geneindeki toplam alanı 62332 hektardır. Silifke’nin bu alan içindeki payı ise % 0.16 hektarlık alandır. Sebze üretiminde kullanılan alan bakımından 11.444 hektarlık alanla Tarsus birinci sırayı alırkem, erdemli 4261 hektarla ikinci sırada, Silifke ise 3893 hektarlık alanla üçücü sırayı almaktadır.

Silifke 3893 hektarlık sebze alanının 1815 hektarını nadasa ayırmaktadır. İçel genelinde nadasa ayrılan alan 96.194 hektarken Silifke bu alanın 5 1.88’lik dilimini oluşturmaktadır. Nadasa ayrılan alan bakımından 24.448 hektarlık alanla Mut birinci sırayı alırken, 5270 hektarla Bozyazı ikinci sırayı almaktadır. Silifke’nin nadasa ayırdığı alan ise 1815 hektardır. İlçeler genelinde toplam nadasa ayrılan alan 46547 hektarlık bir alanı oluşturmaktadır.